ccib_img_1338126861_ccib_transfer_tehnologic_S1[1]

CCIB susţine transferul tehnologic

Luni, 14 mai 2012, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), prin Secţiunea Cercetare-Dezvoltare-Inovare, a organizat o sesiune de lucru dedicată firmelor din domeniul industrial. Manifestarea a avut loc în cadrul Springboard for the Romanian Industrial Manufacturing – Starting up a Territorial Technology Transfer, proiect derulat de Fraunhofer IPA, alături de Steinbeis Danube Centre şi Microelectronica SA.

„Evenimentul este convergent cu programul nostru vizând apropierea mediului de afaceri de cel academic şi promovarea cercetării ca element esenţial în dezvoltarea durabilă a României. Această sesiune de lucru este foarte importantă, îndeosebi pentru IMM-uri, care au ocazia de a beneficia de experienţa specialiştilor Fraunhofer IPA şi de a dobândi informaţii cu privire la modalităţile concrete de cooperare între industrie şi cercetare în cadrul modelului economic european”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în deschiderea manifestării.

Acest proiect, derulat în parteneriat public-privat româno-german, îşi propune creşterea competitivităţii şi productivităţii în domeniul industrial prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie, de produs şi de proces. După cum sublinia Simina Fulga, managerul proiectului, acesta se desfăşoară sub egida Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi are susţinerea Platformei Tehnologice Europene ManuFuture.
În prima parte a sesiunii de lucru a fost realizată o prezentare succintă a Fraunhofer IPA, urmată de expuneri ale companiilor româneşti interesate de acest proiect, din care au reieşit informaţii relevante privind: potenţialul fiecărei firme, cooperările existente, aşteptările legate de acest proiect şi noi teme de cooperare. Pe baza informaţiilor colectate în cadrul acestei sesiuni de lucru şi a celorlalte sesiuni desfăşurate în Bucureşti, Timişoara, Craiova şi Sibiu, specialiştii Fraunhofer IPA vor realiza o analiză SWOT a acestor centre economice, care va constitui punctul de plecare pentru definirea unor schiţe de proiect în conformitate cu solicitările reale ale pieţei. Ulterior, proiectele conturate vor fi supuse dezbaterii şi vor fi evaluate şansele lor de implementare şi de finanţare.

Creşterea nivelului de inovare, creşterea productivităţii, a competitivităţii şi, în ultimă instanţă, a profitului sunt doar câteva dintre avantajele firmelor care decid să se implice în acest proiect. De avantaje beneficiază, de asemenea, şi universităţile implicate, care au ocazia de a-şi adapta temele de cercetare la cerinţele reale ale industriei, dar şi institutele de cercetare, care au posibilitatea de a identifica noi domenii de aplicare a rezultatelor existente şi noi teme de cercetare aplicată.

Biroul de Presă al CCIB