Pentru a putea apela la mediere este necesar să existe acordul tuturor părţilor. Acesta poate fi obţinut oricând, chiar şi la momentul introducerii cererii de mediere. Recomandabil este ca medierea să fie aleasă în prealabil, în momentul semnării contractului. Astfel, în timpul negocierii cu orice partener economic, puteţi propune introducerea unei clauze de mediere, potrivit căreia alegeţi ca orice dispută privitoare la contract să fie supusă procedurii de mediere.

Cereţi juriştilor ca în contractele firmei dumneavoastră, la capitolul Litigii, să introducă următoarea clauză: „Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu prezentul contract (incluzând orice litigiu referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui) se va soluţiona prin procedura medierii în cadrul Centrului de Mediere de pe lângă CCIB.

Odată introdusă în contract, clauza de mediere rămâne obligatorie chiar şi în cazul în care una dintre părţi refuză, litigiul viitor fiind scos din competenţa instanţelor de stat. Dacă totuşi cealaltă parte apelează la acestea, tot ceea ce trebuie să faceţi este să invocaţi de la început excepţia medierii, cerând instanţei să îşi decline competenţa în favoarea medierii.

Clauza de mediere este metoda cea mai simplă şi eficientă de a vă asigura că toate relaţiile dumneavoastră comerciale vor funcţiona eficient. Dacă partenerii dumneavoastră economici ştiu că, în caz de dispută, aceasta va fi soluţionată rapid, corect şi imparţial şi că nu există posibilitatea de a trage de timp ca în instanţele de stat, ei vor avea tot interesul ca lucrurile să meargă aşa cum trebuie.

RECLAMĂ