image015

CNR-CME – Scrisoare de susţinere

 

15 februarie 2019

SCRISOARE DE SUSŢINERE

Către: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB)

Domnului prof. dr. ing. DHC Sorin DIMITRIU – Preşedinte

Stimate Domnule Preşedinte,

Luând act de ultimele comunicate de presă şi comunicatul Camerei de Comert şi Industrie a României (CCIR), considerăm de datoria noastră să precizăm ca dorim să ne exprimăm susţinerea morală pentru cauza CCIB şi a persoanei dumneavoastră şi să subliniem că acestea NU afectează relațiile de colaborare existente în momentul de faţă, derulate de cel puţin zece ani între CCIB şi CNR-CME. Aceste considerente se bazează pe următoarele aspecte relevante:

  1. CCIB este membru colectiv al CNR-CME din anul 2007, membru implicat în / susţinător al activităţilor CNR-CME;
  2. CCIB şi CNR-CME au elaborat şi derulat cu succes proiecte de interes comun şi au colaborat în organizarea a numeroase evenimente cu impact asupra comunității de afaceri şi a celei din domeniul energie şi mediu;
  3. CCIB a găzduit, atât în sediul vechi cât şi în cel istoric, evenimente ale CNR-CME, in folosul mediului de afaceri din Bucuresti si din tara;
  4. Personalitatea dumneavoastră cu valenţe în susţinerea mediului de afaceri pe multiple planuri, cu o contribuţie deosebită la modernizarea şi integrarea economiei româneşti în structurile europene.

În afară de cele menţionate de mai sus, consideraţia şi susţinerea noastră se bazează de asemenea pe corectitudinea şi fermitatea dumneavoastră, ca principale trăsături ale caracterului dvs., asa cum aţi afirmat într-un interviu în “Seniorii Energiei”, publicaţie a CNR-CME, şi pe recunoaşterea personalităţii dumneavoastră de catre Academia Română, care v-a acordat una dintre cele mai importante distincţii, pe care au mai primit-o doar încă opt personalităţi din ţară şi din străinatate, şi anume Medalia consensului, ”în semn de preţuire a contribuţiilor la susţinerea şi întărirea dialogului mediului de afaceri românesc cu partenerii sociali, pentru afirmarea creşterii economice sustenabile şi dezvoltării economiei naţionale”.

Conducerea CNR-CME consideră că trebuie să continuaţi activităţile şi proiectele începute la CCIB în aşteptarea hotărârii definitive care va fi exprimată de instanţă, perioada în care ştim că primează prezumţia de nevinovăţie. Avem încredere în triumful adevărului!


Cu consideraţie,


Iulian IANCU
Preşedintele Asociaţiei CNR – CME