COMUNICAT DE PRESĂ

2.000 de angajaţi din sectorul industrial şi cel al serviciilor vor putea fi instruiţi gratuit, începând cu luna august 2011, în domenii precum: automatica avansată, informatică, comunicaţii şi managementul cunoştinţelor, graţie proiectului european ComHighTech – „Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin perfecţionarea şi specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii într-o societate bazată pe cunoaştere şi pentru o dezvoltare durabilă”, lansat miercuri, 12 ianuarie 2011 la Bucureşti.
Este vorba de angajaţi şi manageri implicaţi în activităţi de cercetare, inovare, proiectare, dezvoltare şi antreprenoriat din sectoare industriale competitive şi cu potenţial real de dezvoltare.
Proiectul, a cărui valoare se ridică la 11,8 milioane lei, va fi aplicat la nivel naţional, pe durata a 36 de luni, iar sistemul de perfecţionare a angajaţilor, pus la punct, va continua să funcţioneze şi după încetarea finanţării.
La elaborarea şi implementarea acestuia colaborează: Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Societatea Comercială pentru cercetare proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare – S.C. IPA S.A., Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) – cea mai reprezentativă organizaţie pentru mediul de afaceri, şi asociaţia profesională internaţională INTEROP-Vlab (The International Virtual Laboratory for Enterprise Interoperability), cu rol în formarea de specialişti în noile tehnologii.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem direcţionat de sprijinire a adaptabilităţii întreprinderilor din industrie şi servicii, la noile cerinţe ale economiei. Pentru actualizarea competenţelor sau formarea profesională în domeniul tehnologiilor avansate, se va dezvolta o Reţea Naţională de Centre de Formare Profesională Specifică în domeniul tehnologiilor cele mai noi (TIC), automatică avansată şi sisteme informaţionale.
”Acest proiect constituie o punte de legatură între abordarea universitară, marile platforme industriale şi industria de servicii pentru impunerea unor standarde de calitate ale formării profesionale specifice, în concordanţă cu cele mai bune practici europene şi internaţionale în domeniu. Vom crea, totodată, un mediu de comunicare şi colaborare pentru experţii români, permiţând, astfel, difuzarea celor mai bune practici şi solutii inovative”, a afirmat prof. univ. dr. ing. membru corespondent al Academiei Române Ioan Dumitrache, managerul proiectului.
Ideea proiectului a decurs din necesitatea de a reduce decalajul tehnologic dintre România şi U.E., cu efecte negative în competitivitatea economiei naţionale. Un studiu efectuat recent în 31 de ţări relevă faptul că în Europa există un deficit de peste 500.000 de specialişti în domeniul tehnologiilor avansate, iar în România acesta este de 30.000.
„Implicarea Camerei bucureştene în acest tip de proiecte este firească şi necesară întrucât nivelul de dezvoltare al economiei româneşti depinde în mare măsură de calitatea resurselor umane, de buna pregatire a personalului şi de viteza de adaptare a acestuia la condiţiile pietei. Proiectul pe care-l lansăm astăzi nu este doar un exemplu concret al excelentei colaborari pe care o avem cu mediul universitar, ci reprezintă şi o modalitate eficientă de a veni în sprijinul oamenilor de afaceri şi al angajaţilor acestora cu programe de pregătire profesională personalizate”, a declarat cu acest prilej prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.
O etapă importantă a proiectului va consta în realizarea unor analize, studii şi cercetări pentru identificarea unor modele internaţionale existente şi validate, practic, pentru generarea unor programe flexibile, bazate pe nevoi reale din economie. Dezvoltarea unui Centru Naţional şi a Reţelei de Formare Profesională Specifică va veni în sprijinul întreprinderilor prin servicii de consultanţă şi de pregătire a resursei umane înalt calificate. Se estimează că, în urma activităţilor de formare profesională din proiect va rezulta o categorie de circa 2000 de angajaţi cu înaltă pregătire tehnico-inovativă, capabili să aplice tehnologii de ultimă generaţie şi să genereze procese şi activităţi noi. Aceştia nu numai că vor avea locuri de muncă sigure şi bine remunerate, dar vor putea contribui la crearea unora noi. Valoarea adăugată a proiectului constă în crearea unui cadru instituţional care să permită studierea, analiza şi aplicarea documentată a celor mai noi tendinţe şi tehnologii.
Printre rezultatele preconizate, menţionăm contribuţiile la reducerea substanţială a decalajelor dintre productivitatea întreprinderilor participante la proiect şi cea medie la nivelul Uniunii Europene, creşterea competitivităţii economiei româneşti, îmbunătăţirea accesului pe piaţa externă al companiilor româneşti şi alinierea continuă la cele mai noi tendinţe de formare profesională la nivel european, în domeniul proiectului.

Biroul de Presă al CCIB