COMUNICAT DE PRESĂ

În scopul unei corecte informări a opiniei publice în legătură cu acţiunile Parchetului faţă de membri ai conducerii Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, subliniem faptul că în condiţiile în care procedurile judiciare – aflate în fază incipientă – nu sunt finalizate printr-o soluţie definitivă, se aplică principiul general valabil al prezumţiei de nevinovăţie, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.
De asemenea, în vederea clarificării unor informaţii eronate difuzate/publicate de mass media în zilele de 3 şi 4 aprilie a.c., conducerea Camerei bucureştene respinge acuzaţiile şi va face precizările necesare în legătură cu această cauză după pronunţarea magistraţilor în calea de atac.
Conducerea Camerei bucureştene îşi exprimă convingerea că justiţia română are deplina capacitate de a stabili adevărul.

Biroul de Presă al CCIB