NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

In acest sens, CCIB a fost inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub nr. 15269.

Scopul colectarii datelor este desfasurarea activitatilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU, respectiv intocmirea de studii si analize asupra nevoilor de instruire, precum si pentru raportari statistice referitoare la grupul tinta al proiectului.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru derularea corespunzatoare a activitatilor proiectelor. Refuzul dvs. determina neincluderea Dvs. in grupul tinta al proiectului si deci nu va ofera posibilitatea de a beneficia de serviciile pe care proiectul le ofera membrilor grupului tinta.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Autoritatea De Management Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), Organismele Intermediare Regionale Pentru POSDRU – in calitate de finantator si catre parteneri in cadrul proiectelor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in atentia Directorului Juridic, Bdul Octavian Goga nr. 2, Bucuresti, Sectorul 3, cod 030982.