Curs de formare profesionala in cadrul Retelei Nationale de Centre de Consultanta si Pregatire a Resurselor Umane

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”
„Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă”
ID: 53084
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013” – „Investeşte în oameni!”

Anunt

In cadrul Retelei Nationale de Centre de Consultanta si Pregatire a Resurselor Umane, se organizeaza, in perioada Decembrie 2014 – Iunie 2015, Programul de formare profesionala in domeiul TIC si Automatizari. Cursurile de formare profesionala, cuprinse in acest program, sunt descrise mai jos.

Reteaua Nationala de Centre de Consultanta si Pregatire a Resurselor Umane, a fost infiintata ca rezultat al proiectului POSDRU- „Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă” si este formata din patru universitati de prestigiu din Romania: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi , un institut de cercetare SC IPA SA – Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

Programul de formare profesionala in domeiul TIC si Automatizari se desfasoara in concordanta cu masurile de sustenabilitate prevazute in cadrul proiectului „Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă”, in urmatoarele locatii:

Bucuresti
Universitatea Politehnica din Bucuresti
SC IPA SA – Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare

Timisoara
Universitatea Politehnica din Timisoara

Cluj
Universitatea Tehnica Cluj Napoca,

Iasi
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

In cazul formarii unor grupe de minim 15 participanti, se pot organiza cursuri in locatia solicitantului.

Cursurile sunt acreditate de care Ministerul Educatiei Nationale.

In urma absolvirii cu succes a unui curs din cadrul Programului de formare profesionala se elibereaza o Diploma de Studii Postuniversitare, eliberata de Universitatile partner.

De asemenea, Reteaua Nationala de Centre de Consultanta si Pregatire a Resurselor Umane pentru personal inalt calificat si pentru manageri/ antreprenori organizeaza activitati de consultanta si transfer de cunostinte si tehnologii pentru participanti din mediul de afaceri, manageri la toate nivelurile sau angajati din cadrul institutiilor de stat.

Detalii legate de programa de curs, forma de organizare si taxele de scolarizare se pot gasi pe site-ul www.comhightech.ro

Lista de cursuri organizate in cadrul programului de formare profesionala