Curs de perfectionare aferent calificarii Tehnician mecatronist, cod NC 3114.3.14

Curs de perfectionare „Senzori, traductoare şi actionari electrice moderne in mecatronica” aferent calificarii Tehnician mecatronist, cod NC 3114.3.14

Cursul se desfasoara in cadrul proiectului strategic „Formarea profesionala in domeniul materialelor noi cu aplicatii in mecanica si mecatronica – PROFMEC”, POS DRU 81/3.2/S/ 58103, implementat de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare (INCDMNR-IMNR), IPROLAM SA Bucuresti, Incubatorul Tehnologic si de Afaceri INMA-ITA, Camera de Comert si Industrie Dolj (CCI Dolj), Camera de Comert si Industrie Neamt (CCI Neamt) si Camera de Comert si Industrie Prahova (CCI Prahova).

Durata: 35 de ore

Competente dobandite: In domeniul senzorilor si traductoarelor, absolventul acestui program de perfectionare va putea sa aleaga tipul de senzor corelat cu aplicatia, sa integreze senzorii in schemele de automatizare si sa verifice functionalitatea schemei, iar in domeniul actionarilor electrice in mecatronica va fi capabil sa caracterizeze motoarele folosite in sistemele de actionare electrica si sa realizeze scheme de alimentare şi comanda pentru diferite tipuri de motoare.

Cursul este autorizat CNFPA si imbina prezentarea teoretica cu demonstratii, exercitii si aplicatii practice pe standurile de instruire aferente Centrului de Training – Formare profesionala al IPROLAM SA, partener in cadrul proiectului PROFMEC. Cursantii care parcurg cu succes acest program de perfectionare primesc un Certificat de absolvire si un Supliment de competente eliberate de CNFPA si recunoscute la nivel national.

Conditii pentru inscriere si participare: invatamant liceal sau calificare minimum nivel 3 in domeniul electric sau electronica, automatizari

Acte necesare:
• certificat de nastere (copie)
• carte de identitate (copie)
• certificat de casatorie – pentru persoanele care si-au schimbat numele (copie)
• acte studii (copie)
• adeverinta
formular de inscriere
acord prelucrare date
declaratie de participare

Nu se percep taxe de participare sau examinare

Contact:
Georgia Sima, manager proiect
Bd. Octavian Goga nr. 2, Tronson 1, et 7, cam 3
Telefon: 021 311 4499
e-mail: georgia.sima@ccib.ro