banner site ccib – expert achizitii publice – noiembrie 2018

Curs Expert Achizitii Publice

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu SC Omicron Consulting  SRL  Bucuresti va invita la cursul de perfectionare, autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor pentru obtinerea certificatului de absolvire pentru ocupatia Expert Achizitii Publice (COR 214946), avand in vedere:

– Modificarea legislatiei achizitiilor publice in Romania, prin OUG 45/2018 si HG 419/2018;

– Instructiunea nr. 3 din 2017 privind modificarile substantiale si nesubstantiale ale contractelor de achizitie publica;

– Modelele de documentatii de atribuire publicate in ghidul online al ANP;

– Pregatirea portofoliului si a  procesului de achizitie publica;

– Elaborarea ofertelor de catre operatorii economici si ONG;

– Speze din piata achizitiilor publice, cu raspunsuri ale ANAP;

– Evitarea corectiilor financiare conform OUG 66/2011, cu completari si modificari, pentru constatarea si sanctionarea neregulilor in obtinerea si utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

– Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, finantate din fonduri europene.

 

Cursul de specializare pentru ocupatia Expert Achizitii Publice (COR 214946)  se desfasoara in perioada 19-23.11.2018,  la sediul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, str.  Ion Ghica, nr. 4, etaj 2, sala Stefan Cerkez, sector 3, Bucuresti.

Pretul cursului este 700 lei (scutit de TVA).

Firmele membre ale CCIB cu cotizatia achitata la zi beneficiaza de o reducere de 30% din taxa.

 

Obiectivele cursului:

– Strategia de achizitii publice  in Romania; Obiect, scop, principii; Reinnoirea si recuperarea inregistrarii in SEAP (SICAP); Praguri, reinnoirea pragurilor; Modul de estimare al valorii contractelor; Achizitii mixte; Situatii speciale in achizitii publice; Achizitii publice centralizate si ocazionale; Reguli de participare si desfasurarea procedurilor de atribuire; Proceduri de atribuire, achizitia directa; Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica; Etapele procesului de achizitie publica; Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire; Consultarea pietei, strategia de contractare si planul anual al achizitiilor publice; Impartirea pe loturi; Reguli de publicitate si transparenta; Elaborarea documentatiei de atribuire. Documentul European Unic de Achizitie (DEAU); Evaluarea ex-ante si ex-post; Garantia de participare si de buna executie;  Criterii de calificare si selectie. E-Certis; Criterii de atribuire; Cataloage electronice; Oferta si documentele insotitoare; Comisia de evaluare si modul de lucru a acesteia; Atribuirea contractelor; Finalizarea procedurii de atribuire; Dosarul achizitiei; Executarea contractului, subcontractarea, modificarea contractului/acordului cadru; Contractele pe termen lung; Finalizarea contractului de achizitie publica/acordului cadru; Remedii si cai de atac. CNSC si instante de judecata

 

Cui se adreseaza cursul:

  • Specialistilor din birourile/serviciile de achizitii publice ale autoritatilor contractante/entitatilor contractante;
  • Specialistilor din echipele de management de proiect, care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene si SEE de la autoritati contractante/entitati contractante, operatori economici si ONG-uri;
  • Specialistilor de la firmele de consultanta care doresc sa preia serviciile externalizate ale autoritatilor contractante / entitatilor contractante;
  • Salariatilor care doresc sa  realizeze o cariera in domeniul achizitiilor publice.

 

Derularea cursului:

La fiecare capitol se vor rezolva aplicatii si studii de caz in cadrul unor ateliere de lucru. Intregul curs va fi insotit de studii de caz preluate din piata achizitiilor publice, avand un mare grad de aplicabilitate practica si de invatare (de la anuntul de participare pana la solutionarea prin cai de atac a contestatiilor si plangerilor).

Prezentarea cursului este in PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogul stabilite in prealabil. Aplicatiile si studiile de caz se vor prezenta pe flipchart si prin videproiector pe ecran.

Cursantii vor lucra in timpul cursului, pe proiecte individuale (se pot grupa cate doi cursanti pe un proiect). Modelul de proiect se va regasi in mapa cursului si pe CD. Formatorii vor asigura coaching, in perioada cuprinsa intre ziua finalizarii cursului si data examenului, in vederea finalizarii proiectului.

Suportul de curs, aplicatiile,  modelul de proiect, formularele si legislatia relevanta se va gasi pe CD.

Examenul va consta dintr-o proba teoretica (test grila) si una practica (proiectul individual) si se va sustine in fata comisiei de examen numita de ANC. Din comisie va face parte si unul din formatorii ce vor sustine cursul.

 

Programul zilnic al cursului este:

9,00 – 11,00 – curs

11,00 -11,30 – pauza de cafea

11,30 – 13,30 – curs

13,30 – 14,30 – pauza de masa

14,30 – 16,30  – curs

 

Legislatia aplicabila

– Legea 98/2016 a achizitiilor publice;

– Legea 99/2016 a achizitiilor publice sectoriale;

– Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

– Hotararea Guvernului nr. 394/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

– Ordinele Presedintelui ANRMAP;

– Directivele 23, 24 si 25 din 2014 ale  UE,  in materia achizitiilor publice;

– Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, finantate din fonduri europene.;

– OUG 66/2011, cu completari si modificari, pentru constatarea si sanctionarea neregulilor in obtinerea si utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si norme de aplicare aprobate prin HG 875/2011;

 

Costul cursului

Pretul cursului (scutit de TVA conform OUG 129/2000, republicata si completata, pentru cursantii care doresc obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de ANC, de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei Nationale) acopera:

-cheltuielile pentru chiria si logistica salii;

-suportul de curs, aplicatiile si studiile de caz (pe suport de hartie si electronic);

– onorariul formatorilor;

– coaching-ul cursantilor pentru finalizarea proiectelor individuale

– plata examinatorilor si costul certificatelor de absolvire

 

Cursantii ce doresc certificat de absolvire trebuie sa fie absolventi cu studii superioare. Pentru intocmirea dosarului necesar obtinerii de la ANC a certificatului de absolvire, va trebui sa transmiteti la inscriere odata cu talonul de participare si dovada platii, urmatoarele acte in copie:

  • Copie dupa diploma de licenta
  • Copie dupa cartea de identitate
  • Copie dupa certificatul de nastere
  • Copie dupa certificatul de casatorie, pentru cursantii ce si-au schimbat numele

Cursantii care nu doresc certificat de absolvire (sau cei fara studii superioare), vor primi un certificat de participare.

 

Procedura de inscriere:

SC Omicron Consulting  SRL  Bucuresti (furnizor de formare profesionala autorizat ANC, operator prelucrare date cu caracter personal nr. 28756)

Inscrierile se fac pe baza de talon de inscriere si plata prin ordin de plata a contravalorii cursului in contul bancar al OMICRON CONSULTING SRL:

-RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis la BCR sector 5, agentia Alba Iulia, Bucuresti, sau

-RO 48 TREZ 7035 069X XX00 8718 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, Bucuresti

Inscrierile trebuie confirmate prin transmiterea copiei ordinului de plata, pana in data 8 noiembrie 2018, la adresa de e-mail pavel.marculet@gmail.com sau la fax nr. 021.317.72.06. Facturile si chitantele se vor inmana cursantilor in prima zi de curs sau la cerere se pot transmite prin posta.

Numarul maxim de participanti este de 28. Inscrierile la curs si confirmarea inscrierii se face in ordinea transmiterii documentului de plata.

 

Lector este domnul Pavel Marculet, consultant, trainer, (format in anul 2003 in cadrul programului PHARE RO 0006.05.01) si formator autorizat ANC, de la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucuresti, cu experienta indelungata in asigurare de training si consultanta  pentru autoritati contractante si operatori economici, vizand intocmirea documentatiilor de atribuire si a ofertelor. Este membru fondator si membru al Asociatiei Specialistilor in Achizitii Publice din Romania (ASAPRO) din anul 2005. A sustinut peste 75 de cursuri de instruire in domeniul achizitiilor publice la institutii publice, autoritati contractante, intreprinderi publice si operatori economici,  dar si consultanta pentru autoritati contractante si operatori economici in domeniul achizitiilor publice. A implementat proiecte finantate din fonduri UE si este expert atras in cadrul acordului cadru al Ministerului Fondurilor Europene, pentru verificarea cererilor de rambursare (achizitiile publice).

 

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresele de e-mail sau telefoanele de mai jos.

Persoana de contact  SC OMICRON CONSULTING SRL Bucuresti, domnul Pavel Marculet, telefon: 0744 332 415; e-mail: pavel.marculet@gmail.com;

Va rugam sa transmiteti formularul de inscriere la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, dna.Ana  Dulgheru si/sau Anca Apalaghiei tel. 021.319.01.28; 0730.990.756, 0730.980.807,  e-mail: ana.dulgheru@ccib.ro; anca.apalaghiei@ccib.ro.