banner site

Cursul RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR

INVITATIE

 

 

       Pentru a raspunde cerintelor dumneavoastra, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti organizeaza Cursul RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR, LIVE – în sistem de videoconferinţă, in perioada 26 – 27 MAI 2021, intre orele 12.00-16.00, pe platforma ZOOM.

Pe toata durata evenimentului, cursanţii sunt în legătură directă cu lectorul, 100% LIVE, pot să comunice în timp real cu acesta, pot adresa întrebări şi pot rezolva exerciţii interactive.

 

Cursul se adreseaza operatorilor economici care produc, utilizeaza, manipuleaza, depoziteaza sau transporta deseuri nepericuloase si/sau periculoase, persoane juridice, care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011, a Legii nr. 249/2015 si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare „persoanele juridice, care detin a autorizatie/autorizatie integrata de mediu au obligatia sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

 

Tematica cursului:

 

Prezentarea actelor normative care reglementeaza domeniul protectiei mediului referitoare la solicitarea si obtinerea actelor de reglementare, precum si obligatiile titularilor de activitate impuse prin legislatia specifica privind regimul deseurilor, in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare.

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.
 2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare cu referire la obligatiile operatorilor economici fata de cerintele impuse prin actele de reglementare privind protectia mediului- studii de caz.
 3. OM nr.739/2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor.
 4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;
 5. HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
 6. HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
 7. Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor – studiu de caz.
 9. Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;
 10. Intocmirea si raportarea Registrului privind evidenta deseurilor nepericuloase si periculoase.
 11. Obligatiile fata de fondul de mediu in domeniul gestiunii deseurilor si ambalajelor.
 12. Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Evitarea sanctiunilor.Trasabilitatea deseurilor
 13. Informatii privind aplicatiile SIM si DSS existente pe site-ul ANPM.

 

Cursul beneficiaza de expertiza dnei ing. Magdalena Gheorghe, consultant in domeniul protectiei mediului, având experienta dobândita in cadrul autoritatilor de mediu, APM/ANPM si Garda Nationala de Mediu.

La finalul cursurilor se vor elibera certificatele de absolvire emise de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

 

Taxa de participare este de 300 lei/participant, la care se adauga TVA si se poate achita conform formularului de participare anexat.

Pretul include: suportul de curs, suport din partea organizatorului pe toata durata cursului, certificatul de absolvire oferit de organizator (CCIB).

Firmele membre ale CCIB cu cotizatia achitata la zi beneficiaza de o reducere de 30% din taxa.

Pentru inscrieri va rugam sa transmiteti formularul de participare completat la adresa de e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro.

În urma confirmării înscrierii, participanții vor primi datele de conectare la eveniment, în platforma Zoom.

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne contactati la tel: 0740.249.775 dna. Ruxandra.Stoica.

 

In speranta ca acest eveniment prezinta interes pentru dumneavoastra, asteptam confirmarea participarii pana la data de 24.05.2021.