banner site ccib – cursuri gdpr IULIE 2018.jpg

Cursuri de formare privind „Protectia datelor cu caracter personal”

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) in parteneriat cu Professionals Business Knowledge organizeaza la sediul Education Point din str. Mendeleev  nr. 7-15, etaj 1, sector 1, Bucuresti,Cursuri de formare privind „Protectia datelor cu caracter personal”:

 1. MODUL 1: 10 iulie 2018 (9:30-17:00) Prezentarea cerintelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protectia datelor cu caracter personal

Cursul se adreseaza managerilor generali/conducerii companiilor pentru a fi familiarizati cu cerintele noului regulament.

      2. MODUL 2:  10 -12 iulie 2018 (9:00-17:00) Formare Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (D.P.O. – Data Protection Officer) conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)

Cursul se adreseaza personalului de executie care colecteaza/prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul firmelor, responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul firmelor,ce se pot declara ca DPO.

Nota: Pentru inscrierea la Modul 2 de Formare responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (D.P.O. – Data Protection Officer) este obligatorie parcurgerea Modului 1 : Prezentarea cerintelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protectia datelor cu caracter personal.

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.) se aplica pentru toate organizatiile care prelucreaza date cu caracter personal. Noul cadru legal aduce modificari esentiale in domeniul prelucrarii acestor date dar si amenzi extrem de mari care pot ajunge pana la 4% din cifra de afaceri globala a grupului din care face parte organizatia sau pana la 20 de milioane de Euro. Fiind un regulament european, cerintele acestuia se aplica ca atare de catre autoritatea nationala competenta (A.N.S.P.D.C.P.), incepand cu data de 25 mai 2018, nefiind necesara transpunerea acestuia in legislatia nationala.

Avand in vedere ca Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.) a intrat deja in vigoare, pentru implementarea corecta a tuturor cerintelor Regulamentului, organizatiile trebuie, in unele cazuri, sa depuna  eforturi pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale.

Tematica

Modulul 1

 • Obiectivele GDPR
 • Domeniul de aplicare material/teritorial
 • Definirea termenilor principali
 • Categorii speciale de DCP
 • Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)
 • Legalitatea prelucrării
 • Consimțământul
 • Drepturi ale persoanelor vizate
 • Obligații ale operatorilor
 • Persoana împuternicită
 • Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere
 • Securitatea prelucrării
 • Notificarea privind încalcarea securității DCP
 • Evaluarea de impact
 • Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni

Modulul 2

 • Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO)
 • desemnare obligatorie/ desemnare facultativă
 • Calitățile profesionale și abilitățile DPO
 • Poziția DPO în cadrul organizației
 • Sarcinile DPO
 • Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP
 • Evaluarea riscurilor prelucrării DCP
 • Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art.30 din GDPR
 • Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact
 • Rolul DPO în raportarea incidentelor
 • Situațiile în care poate apărea un conflict de interese
 • Demiterea sau sancționarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale
 • Răspunderi și sancțiuni
 • Implementarea GDPR
 • Organizarea procedurilor interne
 • Concepte de securitate a fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Noțiunile de privacy by design și privacy by default
 • Procesul de gestionare a unui incident de securitate
 • Masuri de securitate organizationale, tehnice si non tehnice pentru protectia datelor
 • Analiza de riscuri de securitate si tratarea acestora
 • EXAMEN FINAL

În  urma cursului, Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal va putea monitoriza:

– aplicarea cerințelor G.D.P.R. în cadrul organizației;

 – activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea identificării riscurilor sau incălcarii dispozițiilor G.D.P.R.

Având în vedere dispozițiile G.D.P.R. conform cărora ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal ”este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor”, absolvirea de către D.P.O. a unui curs acreditat și, pe cale de consecință, acreditarea cursului nu sunt cerințe menționate în G.D.P.R., pentru îndeplinirea cerințelor impuse de acest regulament.

Preţul cursului

Pentru Modulul 1 (10 iulie):

420 lei /participant + TVA.

350 lei /participant + TVA, pentru firmele membre ale CCIB cu cotizaţia achitată la zi.

Pentru Modulul 2 ( 10-12 iulie ):

1400 lei /participant + TVA.

1250 lei /participant + TVA, pentru firmele membre ale CCIB cu cotizatia achitata la zi.

Cursantii pentru modulul 2  trebuie sa participe si la modulul 1 .

Taxa de participare a modulului 2 include  taxa de participare a modulului 1.

Plata cursului se face in contul bancar al Professionals Business Knowledge Srl

cod fiscal: 34831314 (fara RO)

Reg. Com.: J/40/9352/2015

Sediul: Str. Valea Buzaului 3, bl. G13, ap. 47, sector 3, Bucuresti

IBAN: RO63CECEB30830RON4063069

Banca: CEC BANK

Toti cursantii primesc suportul de curs si diploma de absolvire emisa de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si de Professionals Business Knowledge SRL.

Pretul include doua coffee break si pauza de masa.

Inscriere

Inscrierea la curs se face prin transmiterea formularului de participare prin e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro  si/sau  ana.dulgheru@ccib.ro, persoane de contact Anca Apalaghiei, tel. 0730.980.807 si/sau  Ana Dulgheru tel. 0730.990.756  – Camera de Comert si Industrie a Municipiului  Bucuresti.

Formator

Avocat prof. dr. univ. Carmen Todica, membru al baroului Bucuresti, cu o experienta de peste 15 ani in avocatura, drept civil si comercial.

Ing. Razvan Ionescu, specialist in securitate informationala si managementul riscului.

In speranta ca aceste  cursuri prezinta interes pentru dumneavoastra, asteptam confirmarea participarii pana la data de 06. 07. 2018.