DSC_0028

Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe lângă CCIB, alternativă la soluționarea litigiilor comerciale în instanță

Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj Comercial București (CACB), și vicepreședinții Curții, prof. univ. dr. Augustin Fuerea si dr. Octavian Popescu. La eveniment au participat, alături de jurnaliști, manageri, antreprenori, avocați și consilieri juridici interesați de soluționarea alternativă a litigiilor comerciale.

Principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei au vizat: rolul și misiunea Curții, avantajele de care beneficiază companiile care apelează la CACB, modalitățile prin care antreprenorii pot apela la serviciile oferite de arbitrii Curții, detalii cu privire la procedura arbitrală.

„Curtea de Arbitraj Comercial București este rezultatul eforturilor Camerei bucureștene de a oferi comunității de afaceri o alternativă viabilă la rezolvarea în instanță a litigiilor comerciale. Suntem convinși că pregătirea juridică, practică și reputația de care se bucură fiecare membru din echipa de arbitri ce formează această Curte constituie cea mai bună garanție pentru calitatea prestațiilor oferite firmelor din România, în arbitraje interne și internaționale”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, în deschiderea evenimentului.

„Consider ca lansarea acestei Curți este dovada capacității CCIB de a identifica nevoile mediului de afaceri și de a veni în întâmpinarea acestora, oferindu-le instrumentele cele mai avantajoase pentru a-și dezvolta și securiza activitatea. Camera bucureșteană, care sărbătorește în acest an 150 de ani de existență neîntreruptă, a fost și continuă să fie cel mai bun avocat al oamenilor de afaceri”, a continuat președintele Camerei bucureștene.

„Dacă vă uitați la statisticile europene privind procesele comerciale, veți constata că cele mai multe se soluționează la instanțele de judecată, dar litigiile cu elemente de extraneitate se rezolvă prin arbitraj. Este o tendință care nu se regăsește în țara noastră, dar pe care sperăm să o schimbăm. Avem practicieni foarte buni, durata de soluționare a litigiului este mai redusă decât în instanță, iar datorită convențiilor internaționale, sentința arbitrală se execută mai ușor decât hotărârea judecătorească dată într-un proces cu elemente de extraneitate”, a subliniat prof. univ. dr. Victor Babiuc.

În opinia prof. univ. dr. Augustin Fuerea, „crearea Curții de Arbitraj Comercial de pe langa CCIB se înscrie într-o logică firească a unei evoluții a societății românești, în context european și internațional, a unei evoluții a raporturilor de drept comercial și pe cale de consecință și a litigiilor comerciale”.

„Arbitrajul este etapa următoare, evolutivă a justiției, cea care servește destinatarul. Celeritatea, predictibilitatea și confidențialitatea sunt trei avantaje majore ale arbitrajului. Aveți încredere în arbitraj pentru că merită! Nu-mi imaginez o justiție a viitorului fără arbitraj, mai ales că problemele apărute sunt din ce în ce mai specializate (tehnologia informației, construcții etc.), a punctat dr. Octavian Popescu, vicepreședinte al CACB.

 Informații de backround

Curtea de Arbitraj Comercial București este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, validat de Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanţilor Camerei din 21.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Echipa de arbitri a CACB soluționează litigii comerciale în toate sectoarele economice: de la infrastructură, construcții, finanțare de proiecte, contracte comerciale, distribuție sau leasing de echipamente, până la servicii bancare și piețe de capital, asigurări, achiziții publice, energie, petrol și gaze naturale.

Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor sale, studii juridice superioare si experienţă semnificativă în relațiile civile si comerciale, interne si internaționale si o bună reputaţie profesională si civică.

Curtea este condusă de un colegiu alcătuit din preşedinte, doi vicepreședinți și doi membri. Colegiul Curţii este desemnat de Colegiul de Conducere al Camerei, pe funcţii, la propunerea preşedintelui Curții, dintre arbitrii înscrişi în Lista de arbitri. Mandatul este de patru ani şi poate fi reînnoit.

La data lansării, Curtea de Arbitraj Comercial București numără un număr de 21 de arbitri, după cum urmează: Victor Babiuc, președinte, Augustin Fuerea și Octavian Popescu, vicepreședinți, arbitri: Cocean Valentin, Dăuceanu George, Florea Mihai Valentin, Furtună Mihai, Gruia – Dufaut Dana, Gutium Eugenia, Herovanu Lucia Valentina, Iacob Iuliana, Ilie-Iordăchescu Ion, Ionescu Ioan, Jecu Silviu Alexandru, Marina Cosmin Gabriel, Miclescu Adrian Horia, Mihalache Cătălin, Sabău Dorin Silviu, Stângu Lucian, Uglean Gheorghe, Zugravescu Pastorel

Biroul de Presă al CCIB