start2[1]

DĂ‚ STARTUL AFACERII TALE!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3; Domeniul major de interventie 3.1
Titlul proiectului: DĂ‚ STARTUL AFACERII TALE!
Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/52140
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013″ – “Investeşte în oameni!”

Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale femeilor şi stimularea acestora în mediul economic actual reprezintă principalul obiectiv al proiectului strategic “Dă startul afacerii tale!”, lansat astăzi de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu STEF Management Consulting şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin.
În cadrul proiectului, care se derulează în perioada 1 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2012, circa 1000 de femei din regiunile Bucureşti – Ilfov, centrul şi sudul Munteniei, vor participa la programe de informare privind îmbunătăţirea calităţilor manageriale, oportunităţi de finanţare şi dezvoltare a afacerilor etc. Se estimează că aproximativ 600 dintre acestea vor urma cursurile de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, 150 urmând să demareze o activitate independentă.
Grupul ţintă este format din femei întreprinzător şi manageri, care doresc să îşi dezvolte firma sau afacerea, dar şi femei care doresc să demareze o afacere pe cont propriu. Din studiile efectuate a reieşit nevoia acestor persoane de a-şi perfecţiona cunoştinţele în mai multe domenii – conducerea afacerilor şi atragerea surselor de finanţare, dezvoltarea legăturilor cu potenţiali parteneri de afaceri, pătrunderea pe noi pieţe de desfacere etc.
Rezultatele la scară largă ale proiectului urmăresc promovarea unui spirit activ şi creativ, dar şi determinarea unui comportament deschis către competiţie, profesionalism şi succes, cu efecte în diversificarea activităţilor economice, îmbunătăţirea indicatorilor financiari şi crearea unor noi locuri de muncă.
Informatii suplimentare: www.dastartulafaceriitale.ro

Manager proiect,
Gabriela Dumitriu