8ba5df70-8396-4db2-83ca-592f460de1fb

Delegaţie economică din Bursa la sediul Camerei bucureştene

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a primit la sediul Camerei bucureştene o delegaţie de oameni de afaceri turci, alcătuită din 11 firme din domeniul industriei chimice şi cosmetice, condusă de dl. Ilker Duran, director al firmei ILKOM, membru al Consiliului de Conducere al Camerei de Comerţ din Bursa (BTSO).

În prima parte a întrevederii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, a vorbit despre rolul Camerei bucureştene în modernizarea economiei ţării noastre, despre activitatea CCIB, organizaţie reprezentativă pentru mediul de afaceri al capitalei, cu deschidere şi recunoaştere internaţională, precum şi despre strategia de relaţii externe a acesteia.

Preşedintele Camerei bucureştene a exprimat interesul privind dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu Republica Turcia, o dovadă în acest sens fiind cele şase acorduri de cooperare încheiate de CCIB cu organizaţii similare din această ţară, dar şi buna colaborare cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România.  În acest context, Preşedintele Dimitriu, a subliniat deschiderea pentru semnarea unor astfel de documente cu BTSO, precum şi pentru organizarea unei misiuni economice în Turcia, acesta fiind un bun prilej pentru a cunoaşte noi posibili parteneri.

Potrivit dlui. Ilker Duran, Camera de Comerţ din Bursa este cea mai veche Cameră din Turcia, având 129 ani de activitate şi 41.000 membri. Industria chimică este foarte importantă atât pentru oraşul Bursa, cât şi pentru camera de comerţ, şi potrivit lui Ilker Duran, există interes pentru colaborarea cu parteneri români, în acest domeniu şi nu numai. În acest context, oaspetele turc a adresat conducerii CCIB invitaţia de a vizita, cu o misiune economică, oraşul Bursa.

Relaţiile economice dintre cele două state sunt la un nivel bun. După volumul schimburilor comerciale, Turcia ocupă locul 6 (după Germania, Italia, Franţa, Ungaria si Polonia) fiind principalul partener al României din afara UE. Tendinţa de majorare a schimburilor comerciale româno-turce s-a menţinut şi în prima jumătate a anului 2018, în care volumul total s-a majorat, comparativ cu perioada similară din 2017, cu 27,6%, din care exportul cu 19,3%  ajungând la 1.375 milioane USD, iar importul cu 33,8% (2.084,5 milioane USD).

La 31 iulie 2018, în România erau înregistrate 15.281 societăţi comerciale cu capital turc, reprezentând 6,98% din totalul firmelor cu capital străin din România (locul 3), valoarea capitalului social subscris fiind echivalentul a 795,2 milioane USD, reprezentând 1,3% din totalul capitalului subscris de investitorii străini (locul 15).

Biroul de Presă al CCIB