OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dezvoltare Antreprenorială şi Relaţionare în Mediul de Afaceri – D.A.R.M.A.

Pe data de 13 octombrie 2011, la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a avut loc Conferinţa de diseminare a proiectului ”Dezvoltare Antreprenorială şi Relaţionare în Mediul de Afaceri – D.A.R.M.A.” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Vrancea, Asociaţia pentru Integrare şi Dezvoltare Comunitară INDECO din Iaşi.

Proiectul îşi propune dezvoltarea abilităţii managerilor şi angajatilor din IMM-uri şi a persoanelor care doresc să dezvolte o afacere pe baza unui program de educaţie antreprenorială şi managerială.

Obiectivele specifice sunt:
– crearea unei reţele mobile de puncte de susţinere şi stimulare directă a antreprenorilor locali;
– îmbunătăţirea calificărilor managerilor, ale femeilor manager şi ale angajaţilor prin cursuri autorizate;
– dezvoltarea antreprenorială prin servicii suport de consultanţă;
– integrarea inovării in firme prin introducerea programelor de formare profesională de formatori şi coaching.

Susţinerea dezvoltării antreprenoriale prin furnizarea serviciilor suport va conduce la creşterea numărului şi competitivităţii intreprinderilor din judeţele partenere, reţeaua mobilă din fiecare judeţ constituind liantul în vederea conştientizării şi implementării de metode moderne şi inovative în mediul managerial şi în cultura antreprenorială din cele două regiuni de dezvoltare în care va fi implementat proiectul.

Furnizarea pachetelor educaţionale de dezvoltare antreprenorială şi administrarea afacerilor va duce la creşterea nivelului educativ şi de pregătire profesională cu certificate a competenţelor dobândite, promovând cele mai bune practici şi metode moderne şi inovative de management strategic al resurselor umane.

Cursuri organizate în cadrul proiectului:
– Dezvoltarea abilităţilor manageriale;
– Manager Resurse Umane, autorizat CNFPA;
– Director Vânzări, autorizat CNFPA;
– Cum să devii un antreprenor de succes, autorizat CNFPA;
– Formare profesională de Formatori, autorizat CNFPA;
– Coaching la locul de muncă;
– Viziune antreprenorială şi comerţ în statele UE, autorizat CNFPA;
– Manager proiect, autorizat CNFPA;
– Management, marketing şi PR;
– Strategie organizatională în situaţii de criză;
– Recrutare, selecţie şi inducţie de personal, autorizat CNFPA;
– Managementul afacerilor mici şi mijlocii.

Relaţii suplimentare la Birourile de dezvoltare antreprenorială:
– Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, Tel.: 0231 513630, Fax: 0231 517532, E-mail: secretariat@cciabt.ro, Site: www.cciabt.ro;
– Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, Tel.: 0234 570010, Fax: 0234 571070, Email: ccibc@ccibc.ro, Site: www.ccibc.ro;
– Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Tel.: 0230 521506, Fax: 0230 520099, E-mail: cci@ccisv.ro, Site: www.ccisv.ro;
– Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea, Tel./fax: 0237 213210, E-mail: info@ccia-vrancea.ro, Site: www.ccia-vrancea.ro.

Articolul anterior
Bilant la un an de implementare a proiectului de calificare in turism si o sansa pentru o slujba mai buna
Articolul următor
TOPUL FIRMELOR BUCUREŞTENE, ediţia a XVIII-a