CURTEA DE DE ARBITRAJ COMERCIAL BUCUREŞTI DE PE LÂNGĂ CCIB,

ALTERNATIVĂ LA SOLUŢIONAREA LITIGIILOR COMERCIALE ÎN INSTANŢĂ

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele CCIBCurtea de Arbitraj Comercial Bucureşti este rezultatul eforturilor Camerei bucureştene de a oferi comunităţii de afaceri o alternativă viabilă la rezolvarea în instanţă a litigiilor comerciale. Suntem convinşi că pregătirea juridică, practică şi reputaţia de care se bucură fiecare membru din echipa de arbitri ce formează această Curte constituie cea mai bună garanţie pentru calitatea prestaţiilor oferite firmelor din România, în arbitraje interne şi internaţionale. Consider ca lansarea acestei Curţi este dovada capacităţii CCIB de a identifica nevoile mediului de afaceri şi de a veni în întâmpinarea acestora, oferindu-le instrumentele cele mai avantajoase pentru a-şi dezvolta şi securiza activitatea. Camera bucureşteană, care sărbătoreşte în acest an 150 de ani de existenţă neîntreruptă, a fost şi continuă să fie cel mai bun avocat al oamenilor de afaceri.

Prof. univ. dr. Victor Babiuc, presedintele Curtii de Arbitraj Comercial BucureştiDacă vă uitaţi la statisticile europene privind procesele comerciale, veţi constata că cele mai multe se soluţionează la instanţele de judecată, dar litigiile cu elemente de extraneitate se rezolvă prin arbitraj. Este o tendinţă care nu se regăseşte în ţara noastră, dar pe care sperăm să o schimbăm. Avem practicieni foarte buni, durata de soluţionare a litigiului este mai redusă decât în instanţă, iar datorită convenţiilor internaţionale, sentinţa arbitrală se execută mai uşor decât hotărârea judecătorească dată într-un proces cu elemente de extraneitate.

Prof. univ. dr. Augustin Fuerea, vicepresedinte al Curtii de Arbitraj Comercial Bucureşti: Crearea Curţii de Arbitraj Comercial de pe langa CCIB se înscrie într-o logică firească a unei evoluţii a societăţii româneşti, în context european şi internaţional, a unei evoluţii a raporturilor de drept comercial şi pe cale de consecinţă şi a litigiilor comerciale.

Dr. Octavian Popescu, vicepreşedinte al Curtii de Arbitraj Comercial BucureştiArbitrajul este etapa următoare, evolutivă a justiţiei, cea care serveşte destinatarul. Celeritatea, predictibilitatea şi confidenţialitatea sunt trei avantaje majore ale arbitrajului. Aveţi încredere în arbitraj pentru că merită! Nu-mi imaginez o justiţie a viitorului fără arbitraj, mai ales că problemele apărute sunt din ce în ce mai specializate (tehnologia informaţiei, construcţii etc.).

Curtea de Arbitraj Comercial Bucureşti este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, validat de Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanţilor Camerei din 21.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Echipa de arbitri a Curtii de Arbitraj Comercial Bucureşti soluţionează litigii comerciale în toate sectoarele economice: de la infrastructură, construcţii, finanţare de proiecte, contracte comerciale, distribuţie sau leasing de echipamente, până la servicii bancare şi pieţe de capital, asigurări, achiziţii publice, energie, petrol şi gaze naturale.

RECLAMĂ