Curtea de Arbitraj Comercial Bucureşti organizează şi administrează soluţionarea, pe calea arbitrajului, a unor litigii interne sau internaţionale dacă părţile au sesizat-o în temeiul unei convenţii arbitrale scrise. Litigiul arbitral este orice litigiu derivând dintr-un contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice comerciale ori civile arbitrabile.Litigiul este intern când decurge dintr-un contract care nu conţine elemente de extraneitate şi este internaţional când decurge dintr-un contract sau din alte raporturi juridice cu elemente de extraneitate sau care interesează comerţul internaţional.

Soluţionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral. Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în desfăşurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.
Procesul arbitral nu este public.

În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluţionarea acestuia pe baza înţelegerii părţilor.

RECLAMĂ