Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Bucuresti de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

RECLAMĂ