Centrul de Mediere, structură fară personalitate juridică a Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a fost infiinţat în anul 2009, în baza articolului 4, lit. i din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de comerţ din România, a articolului 62 din Statutul CCIB si a articolului 22 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Centrul de Mediere de pe lângă CCIB oferă comunităţii de afaceri o modalitate de rezolvare amiabila a diferendelor ivite în relaţiile de afaceri, interne sau internationale, dar şi a conflictelor civile şi comerciale, prin procedura medierii, cu respectarea Directivei (IP/08/628) privind medierea în dreptul civil şi dreptul comercial adoptată de Parlamentul european în 2008, a Codului de etică al CCIB, a Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi.

Principiile pe care se bazează activitatea Centrului de Mediere sunt eficienţa, performanţa și respectul. Dorim să aducem valoare partenerilor noștri prin activităţile pe care le desfășurăm, iar pentru a îndeplini acest obiectiv, promovăm parteneriate de lungă durată.

Echipa noastră include mediatori cu vastă experienţă în toate tipurile de litigii și conflicte, cu pregătire profesională certificată internaţional de organizaţii de profil din U.S.A. si U.K., cu background solid în diverse domenii de activitate și competenţe în domenii complementare precum negociere, comunicare, legal, antreprenoriat.

RECLAMĂ