Adesea, problemele de afaceri se transformă în „bătălii legale”: instanţa decide în locul părţii; consilierii externi preiau conducerea, în locul părţii; timpul și costurile devin imprevizibile și negestionabile. Dar dumneavostră nu vă permiteţi să pierdeţi controlul asupra costurilor prin escaladarea unei probleme de afaceri într-o dispută legală.

Echipa noastră vă oferă posibilitatea de a apela la soluţionarea litigiilor dumneavoastră într-un cadru profesionist, în afara sălii de judecată, prin procedura medierii. Noi vă oferim suportul necesar pentru a soluţiona rapid și eficient toate tipurile de dispute, evitând riscul impredictibilităţii soluţiei instanţei. Prin procedura medierii, dumneavoastră aveţi controlul total asupra deciziei, astfel fiind reduse substanţial costurile și timpul alocate rezolvării unui litigiu. Conflictele pot fi soluţionate printr-o procedură flexibilă, fără termene impuse, fără reguli procedurale, fără sancţiuni, cu un nivel redus de stres, în condiţii de confidenţialitate deplină a documentelor și informaţiilor.

Rata de succes a medierii: până la 70% din conflictele comerciale mediate. Chiar și în situaţia în care medierea nu se încheie cu un acord, participanţii au apreciat că procedura a fost foarte utilă, întrucât i-a ajutat să clarifice obiectul disputei și să vadă ce informaţii sunt necesare pentru a-și fundamenta o decizie sau un punct de vedere.

Din punct de vedere financiar, medierea este mai puţin costisitoare decât rezolvarea disputei în instanţă deoarece, cu excepţia transferului de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri imobile, cât și a altor drepturi reale, taxa de timbru se restituie în cazul în care părţile au ajuns la un acord cu ajutorul procedurii medierii. În plus, părţile au dreptul de a participa la mediere fără a fi necesară asistarea acestora de către avocaţi, consilieri juridici. De multe ori părţile își pot stabili de comun acord criterii obiective de evaluare a unui bun, ceea ce le scutește în mediere de plata unor experţi, cum se întâmplă adesea în cazul unui proces judiciar.

Medierea durează infinit mai puţin comparativ cu soluţionarea unui conflict la instanţa de judecată care se poate finaliza în câţiva ani. Termenele sunt mai scurte și în funcţie de disponibilitatea părţilor, medierea se poate încheia chiar din prima ședinţă.

RECLAMĂ