Potrivit Legii 335/2007, ce îi guvernează activitatea, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București are trei categorii de membri:
  • Membri individuali: pot fi operatori economici, persoane fizice autorizate, asociații familiale care efectuează în mod obişnuit acte de comerț, persoane juridice cu activități economice în comerț, industrie, servicii, turism etc. (societăți si companii naționale, regii autonome, societăți comerciale cu capital privat, de stat sau mixt), inclusiv profesiile liberale, înregistrați la Registrul Comerțului, indiferent de activitate
  • Membri colectivi: filiale ale camerelor de comerț bilaterale, asociații profesionale locale, organizații patronale existente in teritoriu sau filialele, sucursalele ori reprezentantele locale ale celor naționale, cu sau fără personalitate juridica, dar având autorizație locala de funcționare
  • Membri onorifici: cadre didactice, oameni de știință, specialiști în economie si legislație comerciala, personalități ale vieții publice din București, oameni de afaceri, specialiști si personalități de înalta formație profesionala. Membrii onorifici nu plătesc taxe de înscriere si cotizații.
RECLAMĂ