Energia verde pe agenda Camerei bucureştene

„În ultimii ani, energia verde şi eficienţa energetică s-au aflat permanent pe agenda Camerei bucureştene. Preocupările noastre nu s-au limitat doar la a informa comunitatea de afaceri cu privire la problematica energiei verzi prin intermediul unei serii de seminarii, mese rotunde, conferinţe, ci au vizat, de asemenea, organizarea unor întâlniri – precum cea de astăzi – dedicate facilitării parteneriatelor pentru valorificarea oportunităţilor create de această uriaşă piaţă şi pentru finanţarea proiectelor în domeniul energiei verzi”, a afirmat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, în deschiderea forumului de afaceri româno-austriac cu tema „Energii regenerabile şi tehnica mediului înconjurător”, care a avut loc joi, 23 septembrie 2010.
La evenimentul organizat de Camera bucureşteană, alături de Secţia Comercială din cadrul Ambasadei Austriei la Bucureşti şi ecoplus International, cu sprijinul Camerei Naţionale, au participat, de asemenea, dr. Petra Bohuslav, ministrul economiei, turismului şi sportului al Landului Austria Inferioară, Edith Predorf, ataşat comercial în cadrul Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei la Bucureşti, Daniel Marcu, directorul general al ecoplus International – Agenţia Economică a Landului Austria Inferioară în România. Forumul a fost deosebit de bine primit pe piaţă, reprezentanţi a circa 100 de firme româneşti participând la discuţiile cu membrii delegaţiei austriece.
„România este un important partener de afaceri pentru Austria Inferioară, cel mai mare land federal al Austriei. Din acest motiv s-a deschis în anul 2007 biroul ecoplus International în Timişoara – peste 400 de întreprinderi din Austria Inferioară fiind asistate în ultimii trei ani de Agenţie”, a declarat ministrul Petra Bohuslav. Potrivit acesteia, ţara noastră se situează între primele şase pieţe de export ale Austriei Inferioare, românii fiind interesaţi îndeosebi de maşini şi utilaje (circa 25% din importurile din Austria Inferioară). „Alături de camerele de comerţ şi industrie şi de Ambasada Austriei la Bucureşti, am lucrat foarte bine pe piaţa românească”, a subliniat ministrul Petra Bohuslav.
„Energia verde poate fi un pilon important care să asigure dezvoltarea durabilă a României. Valorificarea excepţionalului potenţial energetic al ţării noastre – eolian, solar, geotermal, de biomasă – va conduce la îndeplinirea angajamentelor asumate de România pe plan european în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie şi creşterea eficienţei energetice”, a declarat preşedintele CCIB, Sorin Dimitriu. Despre potenţialul deosebit al domeniul energiei verzi şi al tehnologiilor de mediu şi despre oportunităţile pe care le oferă piaţa românească a vorbit şi Edith Predorf, ataşat comercial în cadrul Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei la Bucureşti. Domnia sa a subliniat, de asemenea, faptul că Austria ocupă primul loc în ceea ce priveşte investiţiile directe în ţara noastră, cu aproape 10 mld. euro (circa 20% din totalul investiţiilor străine în România).
Din delegaţia austriacă au făcut parte firme care activează în sectoare de activitate precum biogaz, biomasă, staţii de epurare a apei, instalaţii de tratare a deşeurilor şi obţinerea de energie electrică, staţii de control al circuitului apei (proiecte EMSR), proiectare şi execuţie de micro hidrocentrale, materiale de izolare de înaltă eficientă EPS, inginerie în construcţii în sectoarele apă/canal, realizare de cadastre pentru canalizare şi conducte de apă. O parte dintre membrii delegaţiei au fost la primul contact cu piaţa românească, în timp ce alţii au realizat deja proiecte de referinţă în România.

Biroul de Presă al CCIB