Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţia „Responsabil de mediu” – 30 iunie 2014

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND vă invită să participaţi la sesiunile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţia „Responsabil de mediu” COR 325710.

Sesiunile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale se adresează persoanelor care activează în societăţi comerciale cu activităţi cu impact asupra mediului şi care doresc o recunoaştere oficială a competenţelor. Conform OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare „persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecţia mediului”.

Evaluarea persoanelor pentru ocupaţia “Responsabil de mediu”, în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se face, de evaluatori certificaţi, în cadrul Centrului de Evaluare a competenţelor profesionale al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND.

În urma evaluării, fiecare candidat va primi un certificat de recunoaştere a competenţelor profesionale pentru ocupaţia “Responsabil de mediu” eliberat cu acordul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Educaţiei Naţional. Având în vedere faptul că Romnânia este stat membru al Uniune Europene acest certificat este recunoscut şi în spaţiul european.

Taxa pentru evaluare şi certificare este de 300 lei (la care se adaugă TVA). Pentru detalii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la tel/fax: 021.311.44.99, e-mail: olga.badea@ccib.ro, vali.andronescu@ccib.ro; persoană de contact dna. Ana Dulgheru. Anexăm formularul de înscriere.

În speranţa că acest demers prezintă interes pentru dumneavoastră, aşteptăm înscrieri până la data de 30 iunie 2014.

Articolul anterior
CCIB promoveaza oportunitatile de afaceri oferite de Australia si Marea Britanie
Articolul următor
Regatul Maroc, spatiu prioritar in strategia de relatii externe a CCIB