Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Curs Expert Achiziţii Publice (COR 214946)

15 aprilie 2019 - 19 aprilie 2019

700RON
banner site ccib – curs achizitii publice

 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu SC Omicron Consulting  SRL  Bucureşti vă invită la cursul de specializare, autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor (ANC) pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946), având în vedere:

-Modificarea legislaţiei achiziţiilor publice în România, prin OUG 45/2018 și HG 419/2018;

– Instrucțiunea nr. 3 din 2017 privind modificările substanțiale și nesubstanțiale;

– Modelele de documentații de atribuire publicate în ghidul online al ANP;

– Pregătirea portofoliului și a  procesului de achiziție publică;

– Elaborarea ofertelor de către operatorii economici și ONG;

– Speze din piața achizițiilor publice, cu răspunsuri ale ANAP;

-Evitarea corecţiilor financiare conform OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

-Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din fonduri europene.

 

Cursul de specializare pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946) se desfasoara în perioada 15-19.04.2019,  la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str.  Ion Ghica, nr. 4, etaj 2, sala Cerchez, sector 3.

 

Taxa de participare este 700 lei (scutit de TVA conform OUG 129/2000,  republicată şi completată, pentru cursanţii care doresc obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de ANC, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale).

Firmele membre ale CCIB cu cotizatia achitata la zi beneficiaza de o reducere de 30% din taxa.

Taxa de participare acoperă:

– cheltuielile pentru chiria şi logistica sălii;

– suportul de curs, aplicaţiile şi studiile de caz (pe suport de hârtie şi electronic);

– onorariul formatorilor;

– coaching-ul cursanţilor pentru finalizarea proiectelor individuale;

– elaborarea dosarului cursanților pentru examen;

– plata examinatorilor şi costul certificatelor de absolvire

 

Obiectivele cursului:

Strategia de achiziţii publice  în România; Obiect, scop, principii; Reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP (SICAP);Praguri, reînnoirea pragurilor; Modul de estimare al valorii contractelor; Achiziţii mixte; Situaţii speciale în achiziţii publice; Achiziţii publice centralizate şi ocazionale; Reguli de participare şi desfăşurarea procedurilor de atribuire; Proceduri de atribuire, achizitia directă; Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică; Etapele procesului de achiziţie publică; Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire; Consultarea pieţei, strategia de contractare şi planul anual al achiziţiilor publice; Împărtirea pe loturi; Reguli de publicitate şi transparenţă; Elaborarea documentaţiei de atribuire. Documentul European Unic de Achiziţie (DEAU); Evaluarea ex-ante şi ex-post; Garanţia de participare şi de bună execuţie;  Criterii de calificare şi selecţie. E-Certis; Criterii de atribuire; Cataloageelectronice; Oferta şi documentele însoţitoare; Comisia de evaluare şi modul de lucru a acesteia; Atribuirea contractelor; Finalizarea procedurii de atribuire; Dosarul achiziţiei; Executarea contractului, subcontractarea, modificarea contractului/acordului cadru; Contractele pe termen lung; Finalizarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru; Remedii şi căi de atac. CNSC şi instanţe de judecata.

 

Cui se adresează cursul:

  • Specialistilor din birourile/serviciile de achizitii publice ale autoritatilor contractante/entitatilor contractante;
  • Specialiștilor din cadrul operatorilor economici, care se ocupă de vânzări către autorități contractante (ofertare);
  • Specialistilor din echipele de management de proiect, care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene si SEE de la autoritati contractante/entitati contractante, operatori economici si ONG-uri;
  • Specialistilor de la firmele de consultanta care doresc sa preia serviciile externalizate ale autoritatilor contractante / entitatilor contractante;
  • Salariatilor care doresc sa  realizeze o cariera in domeniul achizitiilor publice.

 

Derularea cursului:

La fiecare capitol se vor rezolva aplicaţii şi studii de caz în cadrul unor ateliere de lucru. Întregul curs va fi însoţit de studii de caz preluate din piaţa achiziţiilor publice, având un mare grad de aplicabilitate practică şi de învăţare (de la anunţul de participare până la soluţionarea prin căi de atac a contestaţiilor şi plângerilor).

Prezentarea cursului este în PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogului stabilite în prealabil. Aplicaţiile şi studiile de caz se vor prezenta pe flipchart şi prin videproiector pe ecran.

Cursanţii vor lucra în timpul cursului, pe proiecte individuale (se pot grupa câte doi cursanţi pe un proiect). Modelul de proiect se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. Formatorii vor asigura coaching, în perioada cuprinsă între ziua finalizării cursului şi data examenului, în vederea finalizării proiectului.

Suportul de curs, aplicaţiile,  modelul de proiect, formularele şi legislaţia relevantă se vor găsi pe CD.

Examenul va consta dintr-o probă teoretică (test grilă) şi una practică (proiectul individual) şi se va susţine în faţa comisiei de examen numită de ANC. Din comisie va face parte şi unul dintre formatorii care au susţinut cursul.

 

Programul zilnic al cursului este:

 

9,00 – 11,00 – curs

11,00 –  11,30 – pauză de cafea

11,30 – 13,30 – curs

13,30 – 14,30 – pauză de masă

14,30 – 16,30 –  curs

 

Legislaţia aplicabilă

– Legea 98/2016 a achiziţiilor publice, cu modificări și completări;

– Legea 99/2016 a achiziţiilor publice sectoriale, cu modificări și completări;

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

– Hotărârea Guvernului nr. 394/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

– Ordinele Preşedintelui ANAP, instrucțiuni ANAP, notificări ANAP;

– Directivele 23, 24 şi 25 din 2014 ale  UE,  în materia achiziţiilor publice;

– Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din fonduri europene.;

– OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi norme de aplicare aprobate prin HG 875/2011;

 

Procedură de înscriere:

Cursanţii care doresc certificat de absolvire trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare. Pentru întocmirea dosarului necesar obţinerii de la ANC a certificatului de absolvire, trebuie să transmiteţi la înscriere, odată cu talonul de participare şi dovada plăţii, următoarele acte în copie:

  • Copie după diploma de licenţă
  • Copie după cartea de identitate
  • Copie după certificatul de naştere
  • Copie după certificatul de căsătorie, pentru cursanţii ce şi-au schimbat numele

Cursanţii care nu doresc certificat de absolvire (sau cei fără studii superioare), vor primi un certificat de participare.

Furnizorul de formare profesională autorizat ANC este SC Omicron Consulting  SRL  Bucureşti, operator prelucrare date cu caracter personal nr. 28756.

Înscrierile se fac pe bază talonului de înscriere, insotit de copia documentului de plata a taxei de participare,cu cel puţin 10 zile înainte de începerea cursului, la adresa de e-mail office@omicronconsulting.ro sau la fax nr. 021.317.72.06. Talonul de inscriere va rugam să-l transmiteţi si pe urmatoarele adrese de e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro  – Camera de Comert si Industrie a Municipiului București, pavel.marculet@gmail.com .

Facturile şi chitanţele se vor înmâna cursanţilor în prima zi de curs sau la cerere se pot transmite prin poştă.

Plata cursului se va face  în contul bancar al OMICRON CONSULTING SRL:

-RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis la BCR sector 5, agenţia Alba Iulia, Bucureşti, sau

-RO 48 TREZ 7035 069X XX00 8718 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, Bucureşti

La primirea talonului de  înscriere și a documentelor solicitate, SC Omicron Consulting SRL emite factură proforma pentru efectuarea plății.

Numărul de participanţi este între  15 – 28. Înscrierile la curs şi confirmarea înscrierii se face în ordinea transmiterii documentului de plată.

Plata trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înaintea începerii cursului.

 

Lector este domnul Pavel Mărculeţ, (format în anul 2003 în cadrul programului PHARE RO 0006.05.01), formator autorizat ANC, de la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti, cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi consultanţă  pentru autorităţi contractante şi operatori economici, vizând întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a ofertelor. Este membru fondator şi membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO) din anul 2005. A susţinut peste 90 de cursuri de instruire în domeniul achiziţiilor publice la instituţii publice, autorităţi contractante, întreprinderi publice şi operatori economici,  dar şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici în domeniul achiziţiilor publice. A implementat proiecte finanţate din fonduri UE şi este expert atras în cadrul acordului cadru al Ministeruli Fondurilor Europene, pentru verificarea cererilor de rambursare (achiziţiile publice).

Pentru detalii suplimentare legate de desfasurarea cursului, persoana de contact: domnul Pavel Mărculeţ, telefon: 0744332415, e-mail: pavel.marculet@gmail.com.

Pentru detalii legate de înscriere, persoană de contact: doamna  Anca Apalaghiei, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, telefon: 0730980807, e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro .

 

În speranţa că acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, aşteptăm confirmarea participării până la data de 04.04.2019.

 

 

Detalii

Începe:
15 aprilie 2019
Se termină:
19 aprilie 2019
Cost:
700RON
Eveniment Categories:
,

Organizatori

CCIB
Omicron Consulting

Loc de desfășurare

Sediul CCIB
Ion Ghica Nr. 4
București, București România
Vezi site-ul web Loc de desfășurare