Exportul, pe agenda Camerei bucureştene

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat marţi, 18 mai 2010, seminarul dezbatere „Exportul, motorul ieşirii României din criză?”, eveniment deschis de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, alături de Irinel Cristu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA).
În cadrul acestui eveniment a avut loc şi lansarea oficială a InfoFIN – raport de analiză financiară realizat de specialiştii CCIB pe baza datelor de bilanţ (pentru o perioadă de până la şapte ani), ce cuprinde elemente concrete legate de: bonitatea firmei, nivelul minim de lichidităţi necesar pentru evitarea disfuncţionalităţilor în activitatea firmei, poziţia firmei pe piaţă. De asemenea, reducerea riscurilor în relaţiile de afaceri, facilităţile oferite de statul român exportatorilor, soluţii de finanţare a afacerilor şi de creştere a competitivităţii produselor şi serviciilor autohtone, principalele pieţe externe care prezintă potenţial pentru firmele româneşti în 2010, impactul cursului de schimb asupra afacerilor au fost alte subiecte abordate de către reputaţi specialişti din mediul public şi privat.
„În contextul în care, în 2009, principalii parteneri ai României din Uniunea Europeană au fost profund afectaţi de criză, CCIB a direcţionat circa 90% din misiunile sale către ţările din Balcani, Asia (spaţiul ex-sovietic, India, China, Emiratele Arabe Unite) şi Africa de Nord, pieţe mai puţin afectate de turbulenţele manifestate pe plan economic, cu un grad mai redus de exigenţă şi unde – aspect foarte important – România are, încă, o bună carte de vizită, îndeosebi în domeniul industrial”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele CCIB, în cadrul evenimentului.
„Sectorul IMM continuă să sufere puternic din cauza crizei economice”, a atras atenţia Irinel Cristu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Domnia sa a subliniat necesitatea luării unor măsuri de sprijin care să asigure o creştere a exportului pe baze solide, şi nu conjuncturale.
Importanţa unor pieţe precum India şi China a fost reliefată şi de dr. Eugen Dijmărescu, membru onorific al Camerei bucureştene, care a afirmat că „trebuie găsite soluţii la problemele apărute ca urmare a faptului că fluxurile de comerţ s-au schimbat radical”. De asemenea, subliniind faptul că exportul are un rol multiplicator în economie, în contextul în care 80%-90% din comerţ este legat de creditare, domnia sa a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte reglementările prudenţiale ce decurg din Acordul BASEL II, care conduc la dificultăţi serioase de creditare.
„Exportatorii au nevoie de stabilitatea preţurilor, au nevoie de predictibilitate. Pe exportatori îi deranjează variabilitatea cursului de schimb”, a afirmat dr. Napoleon Pop, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR). Domnia sa a arătat că Banca Centrală nu stimulează în mod direct comerţul exterior, însă prin instrumentele sale poate stimula creditarea. „Politica monetară a BNR ajută la creşterea productivităţii muncii şi, pe termen lung, la creşterea competitivităţii exporturilor”, a punctat Napoleon Pop.
Necesitatea orientării către statele extra-UE a fost subliniată şi de Corina Vulpeş, director în cadrul EximBank, care a afirmat că „statele BRIC (economiile emergente Brazilia, Rusia, India şi China) şi cele din Africa vor să lucreze cu România. Comunităţile de afaceri din aceste state vor să reintre în afaceri cu românii”. În acest context domnia sa a vorbit despre produsele specifice ale EximBank, complementare celor oferite de băncile comerciale.
„Investiţiile străine au condus la creşterea gradului de specializare a producţiei, însă valoarea unitară a exporturilor a rămas relativ scăzută. De asemenea, este de remarcat gradul ridicat de concentrare a exporturilor – depindem de câteva companii”, a punctat dr. Liviu Voinea, director executiv în cadrul Grupului de Economie Aplicată (GEA). Directorul executiv al GEA este de părere că o soluţie o poate reprezenta dezvoltarea clusterelor care pot contribui la scăderea costurilor şi la creşterea valorii adăugate a exporturilor.
O prezentare deosebit de bine primită de public a fost aceea a Elei Breazu, director în cadrul Bancpost, care a vorbit despre programul global de finanţare a comerţului, susţinut de Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), divizie a Grupului Băncii Mondiale, responsabilă cu tranzacţiile pentru sectorul privat. Acest program permite companiilor o mai bună administrare a riscurilor, acoperind riscul de ţară şi pe cel comercial şi asigurând accesul la surse de capital pe pieţe internaţionale şi locale.
Manifestarea s-a adresat atât companiilor care au activitate de export, firmelor care nu au mai desfăşurat o astfel de activitate şi sunt interesate să includă în portofoliul de clienţi parteneri din afara ţării, dar şi operatorilor economici care au în vedere să-şi crească competitivitatea, inclusiv prin accesarea de fonduri europene. Participanţii au avut ocazia să afle răspunsuri pertinente la problemele pe care le întâmpină în activitatea economică cotidiană.
Partener oficial: EximBank
Partener: Bancpost
Partener media: Bursa

Biroul de presă al CCIB