ccib_img_1362562161_dsc_002322_S1[1]

Formarea continua si eficienta accesului la piata

Recent, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat masa rotundă „Formarea continuă şi eficienţa accesului la piaţă”, eveniment care s-a adresat reprezentanţilor departamentelor de resurse umane din companii şi ai agenţiilor de recrutare a forţei de muncă.

Prin organizarea acestui eveniment, cu profund caracter interactiv, Camera bucureşteană şi-a propus realizarea unei evaluări generale a stării de fapt şi identificarea nevoilor urgente de formare ale firmelor, care să permită adaptarea programului său de formare profesională la cerinţele reale ale pieţei.

În deschidere, preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, a prezentat proiectul Camerei bucureştene de a organiza, împreună cu o universitate de prestigiu din afara ţării, un program de formare postuniversitar care să răspundă nevoilor identificate la nivelul mediului de afaceri românesc şi în concordanţă cu tendinţele în ceea ce priveşte formarea pe toată durata vieţii manifestate pe plan european. Preşedintele Camerei bucureştene a subliniat necesitatea creşterii calităţii învăţământului postuniversitar, concomitent cu adaptarea curriculei la caracterul interdisciplinar al ariilor deschise de marile provocări ale societăţii, cum ar fi dezvoltarea durabilă, gestiunea riscurilor sau managementul schimbării.

Prof. univ. dr. Maria Niculescu, consultant international şi profesor invitat la Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (Franţa) a vorbit participanţilor despre dinamica nevoilor de formare continuă în actualul context concurenţial internaţional, subliniind că răspunsul întreprinzătorilor la noile forme pe care le capătă concurenţa necesită stăpânirea unor noi instrumente de politică şi de decizie strategică şi operaţională, ceea ce impune atât cunoaşterea în timp real a acestor evoluţii, dar şi pregătirea continuă a salariaţilor pe toate treptele organizatorice.

Managementul eficienţei energetice, formarea personalului ce activează în cerectare-dezvoltare pentru a se adapta exigenţelor pieţei (identificare, câştigare şi păstrare clienţi, promovare produse etc.), dezvoltarea de competenţe antreprenoriale, dar şi de competenţe ştiinţifice şi tehnice sunt câteva dintre zonele în care a fost identificată nevoia de formare profesională.

În perioada următoare prin metode specifice (focus-grup, workshop, cercetare pe bază de chestionar) se va definitiva analiza pieţei pentru a se identifica cererea de formare şi a se stabili, ulterior, curricula programului de formare.

Biroul de Presă al CCIB

Articolul anterior
Interes deosebit pentru dezvoltarea relatiilor economice romano-ruse
Articolul următor
In martie, noi firme romanesti in expozitia permanenta ce dubleaza biroul de reprezentare deschis de CCIB la Sharjah (EAU)