ANUNȚ IMPORTANT

privind procedura de eliberare a certificatelor de avizare a existenței cazurilor de forță majoră

 1. Cererile de emitere a avizului favorabil de existență a unui caz forță majoră împreună cu documentele precizate pe site-ul ccib.ro se trimit în format pdf, pe email la adresa: director.general@ccib.ro
 2. În termen de o zi, calculat de la trimiterea pe email a cererii, CCIB va trimite dovada înregistrării cererii dvs. pentru emiterea avizului de forță majoră, împreună cu factura proforma in valoare de 250 de euro + TVA, reprezentand taxa de analiza dosar (nicio cerere nu va fi analizata daca nu exista dovada platii acestei taxei)
 3. Dupa analiza dosarului si validarea eliberarii certificatului de forta majora se va emite o factura pentru diferenta nefacturata dintre costul total al eliberarii CFM (din care s-au scazut eventualele discounturi ) si taxa de analiza platita la primirea cererii, diferenta care se va achita inainte de comunicarea catre solicitant a CFM
 4. Certificatele de avizare favorabilă a existenţei cazurilor de forţă majoră se emit in termen de 3 zile lucratoare, calculate de la data depunerii ultimului document solicitat de CCIB, in baza dovezii platii integrale, conform facturilor proforma emise de CCIB, si se expediaza prin curier, cu plata ramburs. Expedierea certificatelor prin curier se va efectua dupa inregistrarea platii integrale in contul CCIB.
 5. Plata facturilor proforma se face prin ordin de plată în contul: RO61BRDE441SV51068924410 deschis la BRD – Sucursala UNIREA sau numerar, la casieria CCIB (Str. Ion Ghica nr. 4, etaj 2).
 6. Factura fiscala finala se va transmite prin curier, impreuna cu certificatele de forta majora.
Denumire serviciu / produs Tarife (fara TVA)
Eliberarea de certificate de forţă majoră

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti avizează existenţa cazului de forţă majoră ( Legea 335/2007, atr. 4 lit j “ j) avizează existența cazurilor de forță majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților “.

CCIB a hotărât să acorde firmelor nemembre o reducere de 15% aplicată la taxa de eliberare a certificatelor de forţă majoră. Reamintim, de asemenea, că firmele membre ale CCIB beneficiază de o reducere de până la 50%, în funcţie de nivelul de cotizaţie ales.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

CCIB emite certificate de avizare a existenţei cazurilor de forţă majoră ca urmare a efectelor crizei coronavirusului, în maximum trei zile de la data depunerii ultimului act necesar la dosar

Dosarul va cuprinde cel puţin:

 • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
 • o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • documente doveditoare privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
 • Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant.

Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Contact:

Dorina Ionita, consultant cameral
mobil: 0722 303 484
e-mail: dorina.ionita@ccib.ro
Str. Ion Ghica nr. 4, Parter, sector 3, Bucuresti

Catalin Mihalache, avocat
tel.: 021 319 0099
fax: 021 311 9610
mobil: 0740 273 093
email: catalin.mihalache@ccib.ro
Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, Sector 3, Bucuresti

500 euro / certificat

(în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA.