Inovarea – arma esenţială a succesului economic, ignorată de majoritatea firmelor româneşti – concluzie a dezbaterilor din cadrul Simpozionului Oportunităţile locale sunt şansa câştigului tău

Impactul crizei economice asupra mediului de afaceri din România poate fi drastic redus prin dezvoltarea culturii antreprenoriale bazată pe inovare ,transfer tehnologic, protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă, Regiunea Bucureşti-Ilfov fiind una dintre zonele ce oferă multiple posibilităţi de fructificare a oportunităţilor locale de afaceri, în condiţiile aplicării eficiente a armei inovării tehnologice.
Necesitatea folosirii inovării ca armă a succesului în bătălia pentru performanţe economice este principala concluzie a simpozionului organizat în data de 6 iulie de Camera de Comerţ si Industrie Bucureşti (CCIB) în cadrul proiectului Manageri şi angajaţi competenţi şi PERformanţi prin FORMare adecvată pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi valorificarea oportunităţilor de afacERi prin Inovare – PERFORMERI – ID 63673, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte in oameni”.
„Bucureştiul este lider la nivel naţional în privinţa adaptării firmelor la schimbările atât de bruşte şi neaşteptate ale pieţei. Crearea şi păstrarea locurilor de muncă, chiar şi in condiţii economice dure, reprezintă, fără îndoială, un succes al mediului de afaceri bucureştean. Dovadă stă rata somajului din Capitală, mult mai redusă decât cea înregistrată la nivel naţional (2%, în martie 2011, faţă de 7,08% în octombrie 2010). Consider că merită să sublinuiem încă un aspect, anume că din totalul de 20.000 de şomeri înregistraţi în martie 2011, cca 4.800 erau absolvenţi de studii superioare, ceea ce demonstrează că avem un potenţial antreprenorial, inovativ, încă insuficient valorificat”, a declarat dl. Dan Gabriel Mihuţ, directorul general CCIB.
Misiunea Camerelor de Comerţ este tocmai de a „sprijini şi apăra interesele generale ale comunităţii de afaceri” (conform legii), iar una dintre modalităţile cele mai eficiente de a îndeplini acest rol esenţial pentru o economie de piaţă sănătoasă, este de a contribui la dezvoltarea mediului antreprenorial si, implicit, a calităţii antreprenorilor şi a managementului afacerilor.
“Singuri, însă, nu vom reuşi”, a punctat directorul general Mihut şi atunci, este nevoie de strângerea şi flexibilizarea legăturii cu mediul universitar, respectiv cu acele „universităţi care cunosc foarte bine cerinţele şi tendinţele pieţei şi care nu numai că îşi adaptează din mers curricula la acestă dinamică fără precedent, dar au şi viziunea evoluţiilor viitoare pentru care îi pot pregăti pe antreprenori”. CCIB are o excelentă colaborare, devenită tradiţională, cu mediul academic şi de cercetare.
La rândul său, prof. univ. Dr. dl. Nicolae Vasile, reprezentant al ICPE – CIT – TE, unul din partenerii acestui proiect, sublinia: “Cel mai important lucru care se face într-o perioadă de criză este să înveţi şi de aceea proiectul la care suntem şi noi parteneri este extrem de important. În România şi cu precădere în regiunea Bucureşti-Ilfov există domenii în care criza nu are de ce să se manifeste, dacă afacerile aplică eficient mecanisme de inovare. Mă refer aici la afaceri din domeniul dezvoltării durabile, precum protecţia mediului, resursele umane şi energia, precum şi la afaceri din domeniul globalizării, precum tehnologia informaţiilor şi comunicaţiile.”
Principalele oportunităţi oferite de regiunea Bucureşti-Ilfov sunt date de caracteristicile acestei regiuni, care se remarcă prin cea mai mare concentrare de populaţie şi de clădiri cu potenţial de a deveni “clădiri inteligente”, cea mai mare sursă de absolvenţi de studii superioare, cea mai mare piaţă locală, cea mai mare infrastructură financiar-bancară, dar şi cea mai mare infrastructură culturală. Toate acestea fac din această regiune singura din România care nu se află în ultima categorie de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene, respectiv de inovatori modeşti, beneficiind astfel de şanse de a îndeplini cerinţele specifice conceptelor dezvoltării bazate pe cunoaştere.
Proiectul PERFORMERI este un proiect multianual de educare şi formare a spiritului antreprenorial. Are ca obiective principale dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiunile Bucureşti – Ilfov, Centru şi Sud-Vest Oltenia prin cunoaşterea şi valorificarea oportunităţilor locale de afaceri, precum şi îmbunătăţirea competenţelor managerilor de IMM-uri din aceste regiuni în sfera inovării şi eficienţei organizaţionale în scopul restructurării IMM-urilor prin transfer tehnologic şi inovare prin valorificarea mai eficientă a oportunităţilor locale de afaceri.

Biroul de presa al CCIB