IMG-20180425-WA0027

Întâlnire de lucru cu ministrul de finanțe, la Palatul CCIB

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR) au organizat, în Aula Carol I din sediul istoric al Camerei bucureștene, o întâlnire de lucru a mediului de afaceri cu Ministrul Finanțelor Publice, Eugen-Orlando Teodorovici, cu participarea președintelui CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, și a președintelui ANEIR, copreședinte al Consiliului de Export, dr. Mihai Ionescu.

Evenimentul s-a dovedit un excelent prilej pentru reprezentanţii mediului de afaceri – membri ai Camerei bucureștene, ai ANEIR și ai Consiliului de Export – de a intra într-un dialog mai puţin convenţional, dar deosebit de eficient cu înaltul oficial guvernamental.

S-a discutat concret despre modul în care reglementările financiar-vamale impuse de Comisia Europeană, dar și de autoritățile române inflențează activitatea firmelor autohtone, dar și despre aspecte ce ar trebui analizate în ceea ce privește relația contribuabil – organ fiscal (exces de birocraţie, insuficienta documentare a actelor normative emise, schimbarea regulilor „în timpul jocului”, deficiențe privind sistemul IT). În acest context, ministrul de finanțe a informat despre preocupările Guvernului și Ministerului pe care-l conduce pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai favorabil firmelor implicate în activitatea de comerț exterior, amintind în acest sens: asigurarea unui tratament egal, uniform, tutoror importatorilor cu privire la plata TVA la intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal, modificări care se preconizează a fi aduse Legii achizițiilor publice, modului de acordare a ajutoarelor de stat, controlului vamal (reducerea duratei controlului vamal prin introducerea de scanere) etc.

O mare parte a timpului a fost alocată de ministrul Teodorovici pentru a răspunde celor prezenți la multele întrebări și remarci făcute de reprezentanții firmelor participante, preocupați de creșterea performanțelor în activitatea de internaționalizare a afacerilor, în mod special la export. Din rândul celor prezenți au fost ridicate aspecte privnd necesitatea susținerii industriei constructoare de mașini, a exportului acestora pe piețele internaționale, inclusiv prin operațiuni de offset, precum și a altor produse și servicii cum ar fi cele din domeniul IT, agroalimentare, produse ale industriei ușoare, etc

În marja evenimentului, participanții au avut posibilitatea de a se informa asupra efectelor produse de intrarea în vigoare, la 25 mai a.c., a regulamentului de protecție a datelor personale (GDPR). Astfel, managerii și antreprenorii prezenți au obținut, de la specialiștii în domeniu, invitați de CCIB, informații relevante privind: pașii care trebuie efectuați pentru conformarea la GDPR (analiză, evaluare, implementare), măsurile de securitate care trebuie respectate, când este obligatorie angajarea /contractarea unui Data Protection Officer (DPO), cine poate fi DPO și ce rol are acesta etc

Biroul de Presă al CCIB