ccib_img_1362127462_1interes_deosebit_pentru_dezvoltarea_relatiilor_economice_romano_ruse_dsc_0017_S1[1]

Interes deosebit pentru dezvoltarea relatiilor economice romano-ruse

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) va colabora cu Ambasada Federaţiei Ruse în România în vederea organizării unor acţiuni concrete care să conducă la valorificarea de către cele două comunităţi de afaceri a oportunităţilor oferite de către ambele pieţe. Aceasta a fost una dintre concluziile întrevederii pe care prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene şi preşedintele Consiliului de Afaceri pentru Cooperare Economică cu Federaţia Rusă (CACER), a avut-o recent cu Excelenţa Sa Oleg S. Malginov, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al acestei ţări în România. La întâlnire au participat, de asemenea, prof. Mihai Berinde, vicepreşedinte al Consiliului şi preşedintele Petrogaz, ing. Andrei Mauther, vicepreşedinte al Consiliului şi director general IPROLAM SA, şi Mircea Toader, director executiv al Consiliului.

În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a prezentat strategia de relaţii externe a Camerei bucureştene, accentuând preocuparea constantă a CCIB pentru consolidarea relaţiilor economice cu ţările din afara Uniunii Europene. În contextul în care relaţia cu Federaţia Rusă este prioritară, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a vorbit E.S. Oleg S. Malginov despre misiunea economică pe care Camera bucureşteană şi CACER o vor organiza în prima parte a acestui an în Federaţia Rusă, dar şi despre proiectul CCIB de a organiza la Bucureşti un forum de investiţii dedicat Strategiei Dunării, în cadrul căruia camerele de comerţ membre ale Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene (DCCA) să beneficieze de oportunitatea de a-şi expune proiectele de afaceri în faţa unor potenţiali investitori ruşi. De asemenea, preşedintele CCIB a prezentat E.S. Oleg S. Malginov proiectul vizând deschiderea în Federaţia Rusă a unui birou de reprezentare, dublat de o expoziţie permanentă cu produse româneşti.

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a apreciat proiectele CCIB şi a subliniat că este nevoie de acţiuni concrete care să conducă la o mai bună cunoaştere a celor două comunităţi de afaceri. În acest context, preşedintele CCIB a propus organizarea unui seminar de prezentare a oportunităţilor pe care le oferă Federaţia Rusă şi a cadrului legal în care-şi desfăşoară activitatea oamenii de afaceri din această ţară. E.S. Oleg S. Malginov a apreciat această sugestie, părţile convenind ca evenimentul să fie programat în luna aprilie a.c., când au loc şi lucrările Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Federaţia Rusă.

În ceea ce priveşte domeniile de interes, E.S. Oleg S. Malginov a subliniat că domeniul energetic, dar şi cel agricol au un potenţial deosebit. În ceea ce priveşte formele de cooperare, ambasadorul Federaţiei Ruse în România consideră că înfiinţarea de societăţi mixte se poate dovedi benefică. Preşedintele CCIB a apreciat că promovarea proiectelor complexe industriale poate fi o modalitate eficientă de amplificare a schimburilor comerciale şi de diversificare a structurii acestora. În opinia prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, trebuie avută în vedere şi colaborarea în domeniul academic (schimburi de profesori şi cooperarea în cercetare).

Biroul de Presă al CCIB