Investeşte în oameni !

Vineri, 29 octombrie 2010, a avut loc la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie evenimentul de lansare al proiectului Dezvoltarea educaţiei pentru viabilizarea pieţei muncii prin vectori inovatori mecatronică – integronică (M&I) la care au participat reprezentanţi ai mediului de afaceri, profesori universitari, cercetători, precum si aproximativ 50 de studenţi din grupul ţintă.
Proiectul va fi implementat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării (INCDMTM) împreună cu Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti (UPB-CCDM), Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Transilvania din Braşov, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), precum şi Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică (APROMECA).
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!” şi se va derula pe o perioadă de 36 de luni.
Potrivit managerului de proiect, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gheorghe, director general INCDMTM şi membru al Colegiului de Conducere al CCIB, ca urmare a implementării acestui proiect, 360 de studenţi vor fi asistaţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin parcurgerea unor stagii de practică în întreprinderi, sub îndrumarea a 12 tutori, formaţi în cadrul aceluiaşi proiect, iar 400 persoane vor beneficia de consiliere în carieră. De asemenea, se vor încheia 18 contracte de parteneriat pentru schimb de experienţă şi bune practici şi se vor realiza 12 studii, analize, rapoarte, strategii.
Reprezentanţii partenerilor, respectiv prof. univ. dr. ing. Nicolae Alexandrescu de la UPB – CCDM, prof. univ. dr. ing. Luciana Cristea de la Universitatea Transilvania din Brasov, prof. univ. dr. ing. Marin Cornel de la Universitatea Valahia din Târgovişte au subliniat că este foarte important pentru integrarea studenţilor în viaţa activă să deruleze, în întreprinderi, stagii de practică pe o durată de minimum 2 săptămâni. La rândul său, Victor Dunca, reprezentantul APROMECA a afirmat că membrii asociaţiei pe care o reprezintă aşteaptă cu interes grupele de studenţi pentru a demara stagiile de practică.
Şerban Dimitriu, reprezentantul CCIB, a evidenţiat importanţa creşterii gradului de inserţie a absolvenţilor cu studii superioare pe piaţa muncii, în contextul în care angajatorii au devenit extrem de selectivi, astfel încât se impune un dialog constant şi o conlucrare permanentă între instituţiile de învăţământ superior, în calitate de formator de forţă de muncă, şi mediul de afaceri, în calitate de angajator. De asemenea, este necesară o mai bună pregatire a absolvenţilor, inclusiv de studii superioare, pentru a răspunde exigenţelor din ce în mai ridicate ale angajatorilor.
Informaţii suplimentare privind proiectul se pot obţine de la prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gheorghe, manager de proiect, director general INCDMTM, Sos. Pantelimon nr.6-8, sector 2, Bucuresti, România, tel/fax +40.21.252.30.68/69, e-mail cefin@cefin.ro, incdmtm@incdmtm.ro, sau la Sabin Nicoară, responsabil marketing–PR şi organizare evenimente CCIB, Bd. Octavian Goga, nr.2, sector 3, Bucureşti, tel/fax +40.21.319.00.76, e-mail: sabin.nicoara@ccib.ro, www.ccib.ro.
Mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, la adresa: www.fseromania.ro.

Biroul de presă al CCIB

Articolul anterior
Achiziţiile publice din sistemul ONU, oportunitate pentru firmele bucureştene
Articolul următor
CCIB a premiat strategia, viziunea, consecvenţa, pasiunea şi munca în echipă