Investeşte în oamenii din mediul rural!

„Pe fondul crizei economice, erorile de management au fost drastic amendate de către piaţă, cei care nu au dovedit prudenţă şi atitudine proactivă fiind eliminaţi sau forţaţi să-şi regândească strategia. În acest context, Camera bucureşteană vine cu soluţii la problemele oamenilor de afaceri, direcţiile noastre strategice fiind stabilite pornind tocmai de la principalele dificultăţi întâmpinate de firme în actuala conjunctură economică”, a subliniat Florin Antonescu, vicepreşedinte al CCIB, în alocuţiunea rostită în deschiderea conferinţei de lansare a proiectului „Creează-ţi propriul loc de muncă”.
Proiectul, derulat de CCIB în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman şi ÖSB Consulting GmbH Austria, se va desfăşura pe parcursul a 29 de luni. Acesta se adresează persoanelor din mediul rural implicate în agricultura de subzistenţă, persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă şi şomerilor din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Muntenia şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.
„Faptul că reuşim să venim în sprijinul oamenilor de afaceri în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană este deosebit de important, întrucât aceştia pot beneficia gratuit de consultanţă pentru afacerea lor, inclusiv de la specialişti din afara ţării, de cursuri de perfecţionare şi formare profesională pentru angajaţii lor, precum şi de oportunitatea de a-şi însuşi metode moderne de management”, a declarat în cadrul conferinţei de lansare directorul general al CCIB, Dan Gabriel Mihuţ, subliniind rolul camerelor de comerţ în desfăşurarea unor astfel de proiecte.
„Prin acest proiect se urmăreşte facilitarea accesului la ocupare în activităţi neagricole prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, susţinerea creşterii oportunităţilor de ocupare, prin acordarea de sprijin şi asistenţă viitorilor întreprinzători în înfiinţarea propriilor companii şi în crearea de noi locuri de muncă, precum şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale din regiunile vizate”, a afirmat în cadrul evenimentului Diana Lupulescu, manager al proiectului.
Potrivit acesteia, în cadrul acestui proiect, 360 de persoane din mediul rural ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane în căutarea unui loc de muncă şi şomeri vor beneficia de cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, cu accent pe managementul afacerilor.
În cadrul celor 60 de ateliere de lucru prevăzute în proiect, participanţii vor învăţa să elaboreze planuri de afaceri, care vor fi evaluate în vederea finanţării şi vor sta la baza înfiinţării viitoarelor firme. Viitorii întreprinzători vor beneficia de suport şi consiliere în procesul de constituire a firmelor şi demarare a activităţilor.
Reprezentanţii partenerilor CCIB în acest proiect – Daniela Bălan (CCI Neamţ), Evelina Manea (CCIA Teleorman) şi Roxana Weiss-Anton (country manager, ÖSB Consulting GmbH Austria) – au prezentat experienţa instituţiilor respective în derularea de proiecte cu finanţare europeană, precum şi, in cazul celor două camere de comerţ, importanţa proiectului „Creează-ţi propriul loc de muncă” pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord-Est şi Sud-Muntenia.
Mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, la adresa: www.fseromania.ro.

Biroul de presă al CCIB