Investiţii majore cu impact pe termen mediu şi lung în România – Roşia Montană

În perioada aprilie-mai 2011, în contextul controverselor publice actuale privind protecţia mediului, conservarea patrimoniului naţional şi justificarea economică a proiectului pe care compania Roşia Montana Gold Corporation (RMCG) doreşte să-l implementeze în Munţii Apuseni, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat un ciclu de dezbateri cu tema „Investiţii majore cu impact pe termen mediu şi lung în România – Roşia Montană”.
Această serie de evenimente face parte din strategia CCIB de a pune în dezbaterea publică proiecte importante pentru România, în vederea identificării corecte, fără accente emoţionale, a poziţiei mediului de afaceri asupra acestora şi transmiterii concluziilor dezbaterilor către autorităţile cu putere de decizie în aceste proiecte.
La dezbaterile moderate de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, au participat reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, ai mediului academic (Academia Română, Facultatea de Istorie, Academia de Studii Economice etc.), precum şi conducerea companiei Roşia Montană Gold Corporation. Cei prezenţi au avut posibilitatea de a discuta cele mai importante şi controversate aspecte ale proiectului – protecţia mediului, conservarea patrimoniului naţional, impactul economic al proiectului – şi a identifica utilitatea acestuia pentru dezvoltarea zonei Roşia Montană. Seria de manifestări s-a încheiat cu o vizită la Roşia Montană, pentru a vedea la faţa locului modul în care RMCG doreşte să implementeze proiectul.
În urma sintetizării punctelor de vedere exprimate în cadrul acestor dezbateri, dar şi a vizitei în Munţii Apuseni, a reieşit faptul că proiectul iniţiat de RMCG, condus corect, poate contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii. De asemenea, în urma discuţiilor s-au desprins câteva recomandări, ce vor fi transmise de către CCIB factorilor de decizie (autorităţilor guvernamentale):
• reconsiderarea nivelului profitului realizat de România în urma implementării proiectului RMCG;
• continuarea cercetărilor arheologice, în vederea conservării vestigiilor istorice de o certă valoare, confirmată de specialişti;
• garantarea de către RMCG a respectării angajamentelor asumate privind protecţia mediului, reconstrucţia ecologică a zonei şi conservarea patrimoniului naţional. În context, apreciem că în programul Watch de monitorizare a proiectului, pe lângă societatea civilă şi experţi, trebuie incluse structuri cu adevărat reprezentative pentru mediul de afaceri, precum camerele de comerţ;
• utilizarea unor experţi din afara structurilor guvernamentale, cu experienţă şi competenţă în negocierea şi încheierea unor astfel de contracte. În acest sens, CCIB îşi exprimă întreaga disponibilitate de a participa la negocierea contractului vizând acest proiect şi de a soluţiona, prin Centrul său de Mediere, eventualele litigii legate de acest contract;
• derularea proiectului în condiţii de transparenţă maximă, în limitele prevăzute de lege;
• dezvoltarea unei infrastructuri turistice adecvate şi promovarea susţinută a obiectivelor turistice din regiune încă din perioada de exploatare a minelor;
• realizarea unui program distinct vizând dezvoltarea durabilă a zonei.

Biroul de Presă al CCIB