DSC_0011[1]

Irakul este interesat de colaborarea cu firmele româneşti

„Abordarea pieţelor din afara Uniunii Europene reprezintă una dintre priorităţile strategiei de relaţii externe a Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). În acest context, o mai bună cunoaştere de către firmele româneşti a mediului economic şi a oportunităţilor de afaceri şi investiţii din Irak este binevenită”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, în deschiderea Forumului de afaceri româno-irakian desfăşurat recent, la Camera Naţională.

Acest eveniment, axat pe întâlniri bilaterale, a încheiat seria de manifestări dedicate promovării relaţiilor româno-irakiene organizate de Camera bucureşteană şi Ambasada Irakului în România. Din delegaţia irakiană, condusă de Jaafar Al-Hamdany, preşedinte al Camerei de Comerţ Bagdad, au făcut parte reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Investiţii în frunte cu directorul adjunct Adnan Al-Rimahi, alături de oameni de afaceri şi reprezentanţi ai camerelor de comerţ. Evenimentul a beneficiat de prezenţa înaltului oficial al Guvernului de la Bagdad, Ali Muhammad Al-Adib, ministrul irakian al învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, aflat într-o altă vizită la Bucureşti.

Deşi volumul schimburilor comerciale dintre cele două ţări este încă foarte modest – 92 milioane euro la nivelul anului 2011 – există posibilităţi foarte mari de dezvoltare, atât în ceea ce priveşte volumul, cât şi structura schimburilor comerciale bilaterale.

„În Irak există cerere ridicată pentru bunurile de larg consum. Apreciem calitatea produselor româneşti şi considerăm că sunt apte să concureze produsele turceşti şi iraniene, care domină în prezent piaţa irakiană”, a subliniat Excelenţa Sa dr. Mohammed Saeed Al-Shakarchi, ambasadorul Republicii Irak la Bucureşti, în cadrul Forumului. Un alt palier de dezvoltare a relaţiilor bilaterale îl reprezintă cooperarea în domeniul industrial vizând retehnologizarea şi modernizarea unor complexe industriale şi dezvoltarea unor capacităţi de producţie noi (amenajări hidroenergetice, complexe chimice şi petrochimice) în Irak. De asemenea, oaspeţii şi-au exprimat interesul de a colabora cu firme româneşti în implementarea unor proiecte vizând construirea de complexe universitare (sediile propriu-zise ale universităţilor, unităţi de locuit pentru personalul universitar, cămine studenţeşti, precum şi spitale universitare), construirea de locuinţe şi asigurarea tuturor dotărilor necesare acestora, precum şi a unor proiecte în domeniul serviciilor (comunicaţii, sănătate etc.). Potrivit oficialilor irakieni, firmele româneşti ar trebui să aibă în vedere faptul că în perioada următoare Irakul vizează dezvoltarea infrastructurii de transport, dar şi a agriculturii. În prezent investitorii străini beneficiază de numeroase facilităţi, cu precădere în sectorul imobiliar şi în turism.

În cadrul Forumului, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, în calitate de reprezentant al Camerei bucureştene, a semnat acorduri de colaborare cu Camera de Comerţ din Bagdad, reprezentată de Jaafer Al-Hamdany, preşedinte, Camera de Comerţ din Najaf, reprezentată de Zuhair Sharba, preşedinte, şi Camera de Comerţ din Diwaniya, reprezentată de Mahmood Al-Leithy, preşedinte. În perioada următoare se are în vedere organizarea, în regim de reciprocitate, a unor misiuni şi forumuri economice, înfiinţarea unui Consiliu de Afaceri România-Irak, dar şi a unei reprezentanţe a CCIB în Irak.

Forumul de la Bucureşti a suscitat un interes deosebit în cele mai diverse medii, la secţiunea dedicată prezentării oportunităţilor de afaceri şi investiţii în Irak fiind prezenţi, pe lângă oamenii de afaceri români, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai mediului academic, foşti ambasadori ai României în ţările arabe, jurnalişti, numeroşi oameni de afaceri irakieni rezidenţi în România. De asemenea, la secţiunea dedicată discuţiilor bilaterale au participat numeroase firme româneşti ce activează în domenii precum: construcţii şi servicii în domeniul construcţiilor, proiectare infrastructură, fabricare aparatură electrică, utilaje diverse, cazane industriale, confecţii metalice, construcţii de maşini, panouri lemn, cercetare, servicii, bănci, consultanţă, intermedieri etc.

În încheierea evenimentului, Camera bucureşteană şi Ambasada Republicii Irak în România au convenit ca, prin eforturi conjugate, să aducă la îndeplinire angajamentele luate cu ocazia Forumului.

Biroul de Presă al CCIB