Lansare de carte, sub patronajul CCIB

„Deşi titlul ne-ar putea duce cu gândul la o lucrare de strictă specialitate, „Biblia şi metalurgia” este, totuşi, o lucrare ce se adresează publicului larg, fiind scrisă într-un limbaj la îndemâna tuturor şi adresându-se atât celor interesaţi de istoria biblică, cât şi celor pasionaţi de metalurgie. Este, de fapt, o lucrare mai greu de înregimentat într-un gen literar sau altul – nu este nici roman, nici lucrare ştiinţifică”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) cu ocazia lansării cărţii „Biblia şi metalurgia” semnată de dr. ing. Strul Moisa, inginer-şef al Departamentului de Ingineria Materialelor din cadrul Universităţii „Ben-Gurion” (Israel).
La evenimentul care a avut loc în sediul istoric al Camerei bucureştene din Str. Ion Ghica nr. 4. au participat alături de Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Israelului în România, dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, vicepreşedinte al Camerei bucureştene, reprezentanţi ai mediului academic, economic, precum şi mass media.
Potrivit autorului, dr. ing. Strul Moisa, cartea îşi are rădăcinile într-o mai veche abordare a metalurgiei şi metalelor în lumea vremurilor biblice, în cadrul lucrarii Metalele şi metalurgia timpurie în lumea biblică, prezentată la Conferinţa de ştiinţa şi ingineria materialelor din februarie 2005. „Biblia şi metalurgia” continuă, de asemenea, seria – destul de restrânsă – a apariţiilor editoriale care doresc să ofere o alăturare binevenită şi legitimă a Bibliei cu elemente ale vieţii omenirii, care au mai puţin de a face cu sufletul, şi mai mult cu mintea, cu eul nostru ştiinţific. După cum sublinia autorul, dr. ing. Strul Moisa, „decorul şi parfumul specific oferite de metale şi metalurgie în naraţiunea biblică au o contribuţie majoră la frumuseţea şi intensitatea mesajului biblic.”
Evenimentul, deplin concordant cu preocupările CCIB de a apropia lumea culturală şi academică de cea economică s-a înscris în suita de manifestări cultural artistice organizate cu prilejul aniversării a 100 de ani de la inaugurarea Palatului Camerei şi al Bursei. De altfel, dr. Aurel Vainer a subliniat că: „istoria camerelor de comerţ din România şi mai cu seama istoria Camerei bucureştene arată o înţelegere a relaţiilor care există între industrie, comerţ şi cultură”.

Biroul de Presă al CCIB