Licitatie Africa de Sud – Ekurhuleni: servicii juridice şi audit

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Africa de Sud – Ekurhuleni: servicii juridice şi audit

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator PA -IA 29-2019
Obiectul licitaţiei servicii juridice și de audit, pentru perioada 1 iulie 2019 -30 iunie 2022
Produsele licitate
Numele firmei organizatoare Ekurhuleni Metropolitan Municipality, Africa de Sud
Adresa Ekurhuleni Metropolitan Municipality. Ground floor, 68 Woburn, Benoni
Telefon
Fax
E-mail jan.botha@ekurhuleni.gov.za
Adresa paginii web www.ekurhuleni.gov.za

 

Persoana de contact/funcţia Jan Botha
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
30.05.2019, ora 10.00
Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Gabriela Eremia

Ministru consilier

B.P.C.E. Cape Town

gabriela.eremia@gmail.com