Licitatie Africa de Sud – echipamente IT&C

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Africa de Sud – echipamente IT&C

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator ITB/RSA/SU/05.01/2019
Obiectul licitaţiei furnizarea de echipamente IT&C
Produsele licitate
Numele firmei organizatoare
Adresa
Telefon
Fax
E-mail RSABIDS@unhcr.org
Adresa paginii web https://www.sa-tenders.co.za/content/establishment-frame-agreement-supply-information-and-communication-technology-ict-equipment

 

Persoana de contact/funcţia United Nations High Commissioner  for Refugees (UNHCR)  South Africa  va fi informată prin  e-mail (rsaprsup@unhcr.org)despre primirea anunțului de licitație, confirmând primirea, precizând sursa de achiziționare a anunțului licitației( ex. poșta electronică, camera de comerț, presa scrisă, etc.) și, totodată, dacă dorește sau nu să depună o ofertă. Necomunicarea acestor informații poate duce la descalificarea ofertei.

 

Termenul limită pentru  solicitarea clarificărilor: 07/06/2019.

Limba de redactare a ofertei:  limba engleză

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
21 iunie 2019, ora 23:45
Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Gabriela Eremia

Ministru consilier

B.P.C.E. Cape Town

gabriela.eremia@gmail.com