Licitatie Austria-Maria Enzersdorf: Contoare de electricitate

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Maria Enzersdorf: Contoare de electricitate

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 201-457567

Număr de referinţă: BE-EU-V/18/025-820

Obiectul licitaţiei Contoare de electricitate. Clasificare CPV 38554000
Produsele licitate Contoare de electricitate – contoare P2P, G3 PLC cu diferite caracteristici (Rahmenvereinbarungen Smart Meter – 4 Lose)
Numele firmei organizatoare Netz Niederösterreich GmbH
Adresa EVN Platz
Maria Enzersdorf
2344
Austria
Telefon +43 2236 / 200-12119
Fax +43 2236 / 200-82119
E-mail stefan.mandl@evn.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.netz.noe.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://beschaffung.evn.at

Persoana de contact/funcţia Ing. Stefan Mandl, BA, MLS
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 07/12/2018
Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 07/12/2018
Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro