Licitatie Austria-Feldkirch: Mobilier pentru computer

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Feldkirch: Mobilier pentru computer

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 017-035437

Număr de referinţă: GZ 2019-03

Obiectul licitaţiei Mobilier pentru computer. Clasificare CPV 39134000
Produsele licitate Mobilier pentru computer (Lieferung von IT-Visitenwagen für die Vorarlberger Landeskrankenhäuser)
Numele firmei organizatoare Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Adresa Carinagasse 41
Feldkirch
6800
Austria
Telefon +43 55223035024
Fax +43 5522303765024
E-mail bernd.primosch@khbg.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.khbg.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://khbg.vemap.com/home/willkommen/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/Detail/61228

Persoana de contact/funcţia Bernd Primosch
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 25/02/2019

Ora locală: 09:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 25/02/2019

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 25/02/2019

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro