Licitatie Austria-Gloggnitz: Mobilier şcolar

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Gloggnitz: Mobilier şcolar

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 092-221807
Obiectul licitaţiei Mobilier şcolar. Clasificare CPV 39160000
Produsele licitate Mobilier şcolar – mese şi scaune, birouri, dulapuri pentru cărţi   (Neubau Schulzentrum Gloggnitz – Gewerk Schul-System-Möbel)
Numele firmei organizatoare Stadtgemeinde Gloggnitz
Adresa Sparkassenplatz 5
Gloggnitz
2640
Austria
Telefon +43 2662424010
Fax
E-mail stadtgemeinde@gloggnitz.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.gloggnitz.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://casati.vergabeportal.at/Detail/65388

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Arch. DI Rupert Siller DFA Dietmar Feichtinger Architectes SARL
W43215
Kaiserstraße 76/33
Wien
1070
Austria
E-mail: office@rupertsiller.com
Cod NUTS: AT

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://www.rupert-siller.com

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://casati.vergabeportal.at/Detail/65388

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 12/06/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 12/06/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 12/06/2019

Ora locală: 10:30

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro