Licitatie Austria-Graz: Senzori

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Senzori

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: BE-EU-V/18/025-820
Obiectul licitaţiei Senzori. Clasificare CPV 35125100, 48810000, 63710000
Produsele licitate Senzori – sistem de numărare automată a pasagerilor din autobuzele regionale din regiunea Stiria (StVG-Fahrgastzählsystem)
Numele firmei organizatoare Steirische Verkehrsverbund GmbH
Adresa Friedrichgasse 13
Graz
8010
Austria
Telefon +43 14026828
Fax +43 1402682868
E-mail stvg-afzs@schiefer.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.schiefer.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://schiefer.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://schiefer.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=96

Persoana de contact/funcţia Ralf Blaha
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/12/2018

Ora locală: 12:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/12/2018

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 03/12/2018

Ora locală: 12:01

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro