Licitatie Austria-Graz: Şine de tramvai

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Şine de tramvai

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 017-037111

 

Obiectul licitaţiei Şine de tramvai. Clasificare CPV 34941300
Produsele licitate Şine de tramvai (Rillenschienen für Reininghaus 2019 bis 2021 und gesamte Schienenbauprogramm 2019 (Schienentype und-qualität 60R1)) Valoare fără TVA: 475 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare HOLDING GRAZ – Kommunale Dienstleistungen GMBH
Adresa Andreas Hofer Platz 15
Graz
8010
Austria
Telefon +43 3168871214
Fax +43 3168871216
E-mail peter.poeschl@holding-graz.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.holding-graz.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://holding-graz.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://holding-graz.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=292

Persoana de contact/funcţia Peter Pöschl
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/02/2019

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/02/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/02/2019

Ora locală: 10:15

Locul: Holding Graz, 8010 Graz, Andreas Hofer Platz 15, 5.OG, Abteilung Einkauf, Zimmer 561

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro