Licitatie Austria-Graz: Ţevi şi racorduri

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Ţevi şi racorduri

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 241-551648

 

Obiectul licitaţiei Ţevi şi racorduri. Clasificare CPV 44163000, 44163200
Produsele licitate Ţevi şi racorduri  (Sphärogussrohre, Formstücke und Zubehör)
Numele firmei organizatoare Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GMBH
Adresa Andreas Hofer Platz 15
Graz
8010
Austria
Telefon +43 3168871206
Fax +43 3168871216
E-mail richard.schallmoser@holding-graz.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.holding-graz.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://holding-graz.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://holding-graz.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=288

Persoana de contact/funcţia Richard Schallmoser
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 21/01/2019

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 21/01/2019

Ora locală: 10:00

 

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 21/01/2019

Ora locală: 10:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro