Licitatie Austria-Innsbruck: Sisteme de baze de date

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Innsbruck: Sisteme de baze de date

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 011-021749

 

Obiectul licitaţiei Sisteme de baze de date. Clasificare CPV 48610000
Produsele licitate Sisteme de baze de date (Oracle Datenbankbetrieb) Valoare fără TVA: 420 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Adresa Hunoldstraße 17a
Innsbruck
6020
Austria
Telefon +43 51233130
Fax +43 51233131000
E-mail ausschreibung@leitstelle.tirol
Adresa paginii web Adresa principală: www.leitstelle.tirol

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://tirol.vergabeportal.at/Detail/61265

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 21/02/2019

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 21/02/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro