Licitatie Austria-Klosterneuburg: Echipament şi accesorii pentru computer

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Klosterneuburg: Echipament şi accesorii pentru computer

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2019-055
Obiectul licitaţiei Echipament şi accesorii pentru computer. Clasificare CPV 30200000
Produsele licitate Echipament şi accesorii pentru computer – hardware IT standard (stații de lucru, laptopuri, stații de andocare) pentru domeniile de administrație și știință (IT‐Arbeitsplatzausstattung)

Cerința anuală este estimată la aproximativ 50 de desktop și 140 de laptopuri.

Numele firmei organizatoare Institute of Science and Technology Austria
Adresa Adresă: Am Campus 1
Localitate: Klosterneuburg
Cod NUTS: AT126
Cod poștal: 3400
Țară: Austria
Telefon +43 22439000
Fax
E-mail Florian.SCHOENTHAL-GUTTMANN@ist.ac.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://ist.ac.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/78078

Persoana de contact/funcţia Procurement – Florian Schönthal-Guttmann
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 02/03/2020

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 02/03/2020

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană, engleză

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro