Licitație Austria-St. Pölten: Caschete

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-St. Pölten: Caschete

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 111-252494

Număr de referinţă: LandN/Schi

Obiectul licitaţiei Caschete. Clasificare CPV 18444110
Produsele licitate Caschete pentru schi şi bicicletă (Land NÖ – Schi- und Radhelmaktion) – contract cadru pentru perioada 2020-2022
Numele firmei organizatoare Land Niederösterreich
Adresa Landhausplatz 1
St. Pölten
3109
Austria
Telefon +43 2742351550
Fax +43 2742351550-5
E-mail office.st.poelten@ulsr.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.noe.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia urbanek lind schmied reisch Rechtsanwälte OG
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 08/08/2018

Ora locală: 09:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 08/08/2018

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 08/08/2018

Ora locală: 09:15

Locul:

Urbanek lind schmied reisch Rechtsanwälte OG

Domgasse 2

3100 St. Pölten

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro