Licitatie Austria-Viena: Echipament de monitorizare a traficului

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament de monitorizare a traficului

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 086-205715
Obiectul licitaţiei Echipament de monitorizare a traficului. Clasificare CPV 34970000
Produsele licitate Echipament de monitorizare a traficului – radare staţionare (Schutzkabinen für stationäre Geschwindigkeitsmesssysteme (Rahmenvereinbarung))
Numele firmei organizatoare Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres
Adresa Herrengasse 7
Wien
1010
Austria
Telefon +43 1531263678
Fax +43 153126108530
E-mail Michaela.Pejchal@bmi.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://bmi.gv.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://bmi.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://bmi.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=10

Persoana de contact/funcţia Michaela Pejchal
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 12/06/2019

Ora locală: 13:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 12/06/2019

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 12/06/2019

Ora locală: 13:01

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro