Licitatie Austria-Viena: Echipament audiovizual şi de televiziune

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament audiovizual şi de televiziune

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 098-236859

Număr de referinţă: AUS19C005

Obiectul licitaţiei Echipament audiovizual şi de televiziune. Clasificare CPV 32320000
Produsele licitate Echipament audiovizual şi de televiziune – livrare, montare, instalare min. 470 buc. şi max. 2000 buc. table electronice (AUS19C005-interaktive digitale Lernsysteme)
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 1
Adresa Stadlauer Straße 56
Wien
1220
Austria
Telefon +43 1400072463
Fax
E-mail marion.zaiser@wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.wien.gv.at

Adresa profilului cumpărătorului: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma01/ausschreibungen/index.html

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/66181

Persoana de contact/funcţia Marion Zaiser
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 20/06/2019

Ora locală: 14:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 20/06/2019

Ora locală: 14:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 20/06/2019

Ora locală: 14:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro