Licitație Austria-Viena: Echipamente de protecţie

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipamente de protecţie

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 112-254616

Număr de referinţă: MA 68 – C3/B-105295/2018

Obiectul licitaţiei Echipamente de protecţie. Clasificare CPV 18143000, 98312000
Produsele licitate Echipamente de protecţie  pentru pompieri (Herstellung und Lieferung von schwerer Einsatzbekeidung für die Berufsfeuerwehr Wien)
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 68
Adresa Am Hof 9
Wien
1010
Austria
Telefon +43 1531990
Fax  
E-mail peter.klade@wien.gv.at

post@ma68.wien.gv.at

Adresa paginii web Adresa principală: www.wien.gv.at/feuerwehr

Adresa profilului cumpărătorului: www.wien.gv.at/feuerwehr

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/57445

Persoana de contact/funcţia Ewald Prem
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 13/08/2018

Ora locală: 09:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 13/08/2018

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 13/08/2018

Ora locală: 10:30

Locul:

Feuerwehrausbildungszentrum der MA 68

Josef Brazdovics Straße 4

1210 Wien (Zimmer wird am Empfang bekannt gegeben).

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro