Licitatie Austria-Viena: Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: ORF19048
Obiectul licitaţiei Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe. Clasificare CPV 32000000
Produsele licitate Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe – echipamente broadcast (ORF19048 – Broadcast Gerätetypen)

Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Österreichischer Rundfunk
Adresa Adresă: Würzburggasse 30
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1136
Țară: Austria
Telefon +43 18787812720
Fax +43 18787812741
E-mail vergabe@orf.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://der.orf.at

Adresa profilului cumpărătorului: https://orf.vergabeportal.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://orf.vergabeportal.at/Detail/77942

Persoana de contact/funcţia Einkauf, K 3-1
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 27/02/2020

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 27/02/2020

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 27/02/2020

Ora locală: 10:05

Locul:

ORF-Zentrum Wien, Würzburggasse 30, A-1136 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro